theodoroskollias@gmail.com // 6946520823
Aλήθεια ποιος φταίει για την κατάντια της χώρας μας;

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ

Κύριε Δήμαρχε 

Κ.κ Αντιδήμαρχοι/ Επικεφαλής της Αντιπολίτευσης και
 Δημοτικοί Σύμβουλοι
Αποτέλεσμα εικόνας για σάκης καράγιωργας
     Το πιο μεγάλο, το κορυφαίο κληροδότημα των αρχαίων ημών προγόνων  είναι η Δημοκρατία με το Λόγο, το Διάλογο, τις Εκλογές κι  όλα τα συμπαρομαρτούντα, τα Γράμματα και τις Τέχνες, τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα, τον Παρθενώνα.
   Εμείς, οι απόγονοι έχουμε ιερά υποχρέωση και υψηλό καθήκον αφενός να διαφυλάττουμε και να προασπίζουμε τη Δημοκρατία και αφετέρου να τιμούμε, όχι μόνο αυτούς που πρωτίστως  την εγκαθίδρυσαν αλλά και αυτούς που αγωνίσθηκαν και αντιστάθηκαν ενάντια στην τυραννία για την αποκατάστασή της.
    Το πρόσωπο που συμπυκνώνει όλα αυτά τα ιδεώδη και ταυτόχρονα είναι ένας από τους σημαντικότερους ακαδημαϊκούς, που διέσωσε την αξιοπρέπεια του Πανεπιστημίου με τη στάση του είναι ο πατριώτης μας Σάκης Καράγιωργας.
   Πρέπει λοιπόν την συγκεκριμένη τιμή να την κάνουμε Πράξη και Παράδειγμα, ονομάζοντας την πλατεία μας "ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ".

     Αγαπητοί συμπατριώτες ιδού η ευκαιρία να αφήσετε την πιο ευγενή παρακαταθήκη στις νέες γενιές.

      Τολμήστε!!!!!! (1) (2)

  «Διώκομαι διότι ως πνευματικός άνθρωπος εθεώρησα εθνικό καθήκον μου ν’ αγωνισθώ δια ν’ αποκτήσει εκ νέου ο ελληνικός λαός το δικαίωμα ν’ αποφασίζει μόνος του και ελευθέρως δια την μοίραν του και τα πεπρωμένα του». Και συνοψίζοντας τους λόγους για τους οποίους συμμετείχε στον αγώνα εναντίον της δικτατορίας, επισημαίνει: «Είχα χρέος, πρώτον, ως άνθρωπος απέναντι της ιστορίας. Απέναντι δηλαδή όλων εκείνων οι οποίοι ηγωνίσθησαν με τον λόγον ή με τα όπλα, [...] δεύτερον, είχα χρέος ως καθηγητής απέναντι στους φοιτητάς μου. Εις τους νέους αυτούς ανθρώπους δεν μετέδιδα μόνον ξηράς επιστημονικάς γνώσεις. Τους είχα γαλουχήσει με την ιδέαν ότι ορθαί αποφάσεις επί των μεγάλων προβλημάτων της χώρας λαμβάνονται μόνον με την δημοκρατικήν διαδιδικασίαν επιλογής [...] τέλος [...] είχα ένα προσωπικόν χρέος απέναντι του ελληνικού λαού και της πατρίδος. Αυτός ο λαός έκανεν πολλάς θυσίας και δαπάνας χάριν εμού. Με εσπούδασεν εις τα ελληνικά πανεπιστήμια, με έστειλεν με υποτροφίαν δι’ ανωτέρας σπουδάς εις το εξωτερικόν, με έκανεν καθηγητήν ανωτάτης σχολής και ανώτατον κρατικόν λειτουργόν. Δι’ όλας αυτάς τα θυσίας τι ζητεί ως αντάλλαγμα από εμέ ο ελληνικός λαός και η πατρίς; Τι ζητεί από όλους τους πνευματικούς ανθρώπους; Δύο μόνον πράγματα. Να προσφέρουν τας επιστημονικάς των υπηρεσίας και να είναι οι θεματοφύλακες των ηθικών και πνευματικών αξιών του ελληνικού λαού. Είχα υποχρέωσιν, επομένως, κύριοι στρατοδίκαι, να εξοφλήσω αυτό το μεγάλο χρέος μου, ακόμη και εάν παρίστατο ανάγκη να δώσω και την ζωήν μου».

(1) Η παραπάνω ενέργειά μου οφείλεται στο ότι πληροφορήθηκα πως στον Πύργο η δημοτική αρχή του Λάτση προτίθεται να προτείνει τη μετονομασία της κεντρικής πλατείας του Πύργου, από «Πλατεία Σάκη Καράγιωργα» σε κάτι άλλο. Υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι «δεν υπάρχει κανένα φυσικό πρόσωπο που έχει τέτοια ανδραγαθία και κάτι τόσο μεγάλο» (sic) ώστε να δώσει το όνομά του στην κεντρική πλατεία μιας πόλης. Και συνεχίζει: «Θα εξετάσουμε ονόματα με την έννοια της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της δημοκρατίας και ότι άλλο προταθεί από πνευματικούς ανθρώπους της πόλης μας. Αποφάσεις που πάρθηκαν εν θερμώ θα φύγουν. Σάκη Καράγιωργα θα ονομάσουμε άλλη πλατεία...».
(2) Θα φροντίσω η επιστολή να δοθεί και ιδιοχείρως. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου