theodoroskollias@gmail.com // 6946520823
Aλήθεια ποιος φταίει για την κατάντια της χώρας μας;

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

ΓΙΑΤΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΚΥΡΗ


         Δείτε και αυτό κλικ ΕΔΩ  

          Ας αρχίσουμε από τους νόμους που επικαλούνται οι ίδιοι στην περιβόητη εκείνη απόφαση. Είναι οι νόμοι 44/30/2016 και 4496/2017 που εναρμονίζονται με την  Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
Αποτέλεσμα εικόνας για καθαριότητα    Με τον πρώτο νόμο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία θεσμοθετείται ένα κανονιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού, μοντέλου οικονομικής δραστηριότητας.
    Καταρχάς οι Φορείς των Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, που είναι  Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και  Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, γράφονται στη βάση δεδομένων που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή από το Τμήμα Μητρώου  του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ) που είναι η εποπτεύουσα αρχή, αρμόδια διοικητική αρχή για τον έλεγχο νομιμότητας κατά τη σύσταση και λειτουργία. Είναι γραμμένος ο Απόλλων;
      Στο άρθρο 5, παράγραφο 3  ορίζεται: 
Αποτέλεσμα εικόνας για σκουπιδια3.Οι ΟΤΑ α' και β' βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ.φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μπορεί να παραχωρούν με απόφαση του διοικητικού τους οργάνου τη χρήση κινητής και ακίνητης περιουσίας τους σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για την ενίσχυση δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, όπως περιγράφονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2. Τα αντικειμενικά κριτήρια και η διαφανής διαδικασία παραχώρησης χρήσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας των νομικών προσώπων του προηγούμενου εδαφίου ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Με την ως άνω απόφαση καθορίζονται η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, οι υποχρεώσεις του φορέα προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση, το τυχόν αντάλλαγμα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι εργασίες διαμόρφωσης, συντήρησης, λειτουργίας, έκδοσης πολεοδομικών ή άλλων αδειών βαρύνουν το φορέα προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση.
    Η απόφαση του διοικητικού οργάνου δηλαδή του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 3971/11 λαμβάνεται μετά από ..."αιτιολογηµένη απόφαση  µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών..", με ένα λόγο πρέπει να ψηφίσει και η αντιπολίτευση. Επομένως  η απόφαση του δήμου εκτός των άλλων είναι άκυρη.
Στο δε άρθρο 6 καθορίζεται ότι οι υπογραφόμενες συμβάσεις μεταξύ δήμων και φορέων  Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΌΛΑ ΑΥΤΆ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΌΤΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ  ΜΕ ΌΛΑ ΤΑ ΣΥΜΠΑΡΟΜΑΡΤΟΥΝΤΑ ( μια σελίδα χωρίς καν οικονομική μελέτη και όλα τα άλλα που ζητά ο νόμος)  ΕΙΝΑΙ  ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΣΤΗΚΕ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΜΠΑΡΟΥΦΑ, ΌΠΩΣ ΕΚΕΊΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΑΖ; 
Και το τελευταίο για σήμερα.
Στην παράγραφο 4 του Άρθρου 6, του ν. 4430/16 σαφώς καθορίζεται ότι:
4. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων δεν επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλον, αλλά επιτρέπεται η παρα- χώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχα- νημάτων και μέσων.
Όθεν ερμηνευόμενο με απλά ελληνικά:  κανείς υπάλληλος του δήμου στην καθαριότητα δεν μπορεί να εργασθεί στη νέα εταιρεία εκτός εάν παραιτηθεί
(1) Σαν φθηνός αντιπερισπασμός μου μοιάζει, όπως εκείνος της Ν.Δ. που ενώ είναι στον τοίχο επιφανή της στελέχη, φέρνει πρόταση στη βουλή για προανακριτική Επιτροπή  υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ! Πλέον ξεχάστηκαν το φιάσκο με τα κόκκινα δάνεια, το σκάνδαλο με το απορριμματοφόρο αλλά και το κόλπο με τη ΔΕΥΑΖ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου