theodoroskollias@gmail.com // 6946520823
Aλήθεια ποιος φταίει για την κατάντια της χώρας μας;

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

ΤΟ Π.Δ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ

ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ

        Αρκετό καιρό έχουμε να ασχοληθούμε με εκείνο το περιώνυμο σχέδιο του Π.Δ για τον Κυπαρισσιακό κόλπο. Συγκεκριμένα από τις 10-10-14 (κλικ ΕΔΩ) με ότι μέχρι τώρα μεσολάβησαν, εκλογές, Σύριζα στη κυβέρνηση κτ.λ.
    Από τότε, το Π.Δ προκειμένου να υπογραφεί  είχε κατατεθεί για την τελική έγκριση (νομοθετικό και νομοτεχνικό έλεγχο) στο Συμβούλιο της Επικρατείας  (ΣτΕ) και από τον προηγούμενο μήνα εξεδόθη η γνωμάτευση που με ένα λόγο 
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 
Π.Ε. ΣτΕ 32/2015 ΣΤΗΝ 1η 
ΣΕΛΙΔΑ (ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ)
είναι καταπέλτης υπέρ της αυστηροποίησης  των μέτρων και των όρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Βασικά και κύρια προέβη σε συνολική απόρριψη του σχεδίου αφενός γιατί δεν τηρήθηκε η σωστή και νόμιμη διαδικασία (δεν προτάθηκε νομίμως) (1)και αφετέρου που είναι και το σπουδαιότερο, δεν συνάδει  με την μεγάλη  οικολογική αξία της περιοχής  (2) και με τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν με αποτέλεσμα να είναι ανάγκη θεσμοθέτησης αυστηρότερων κανόνων και απαγορεύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος. Παρακάτω έγινε μια προσπάθεια να αναφερθούν οι κυριότερες κατευθύνσεις από το ΣτΕ σύνοδες με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.
     Επειδή η σημασία  όλων των οικοσυστημάτων με τη σπάνια χλωρίδα και πανίδα, τα οικότοπα  ζώα σε συνδυασμό με το παράκτιο δάσος, τις αμμοθίνες, τη λίμνη και τα ποτάμια  δεν είναι μόνο τοπική, περιφερειακή αλλά εθνική και ακόμη ευρωπαϊκή, η εν λόγω περιοχή χαρακτηρίζεται "ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ" και όχι Περιφερειακό, πράγμα που συνεπάγεται ότι: 
  •  Δεν επιτρέπονται οικιστικές ενότητες ως περιφερειακές ζώνες των περιοχών προστασίας της φύσης ή άλλων κατηγοριών αυστηρώς προστατευόμενων περιοχών.(3) Επομένως δεν επιτρέπονται περιοχές οικοανάπτυξης [ΠΟΙΚ] στην προστατευτέα περιοχή. 
  •  Δεν είναι δυνατή η χωροθέτηση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης εντός των εθνικών πάρκων 
  •  Δεν επιτρέπεται η αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων που εμπίπτουν στο σύνολό τους σε εθνικά πάρκα.
Οι κυριότερες δε κατευθύνσεις είναι: 
  1. Όχι νέα κτίσματα στο νησί της λίμνας αλλά συντήρηση και εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων
  2. Οι υπάρχουσες ελάχιστοι οικισμοί που εμπίπτουν στις επίμαχες περιοχές Natura, επισημαίνεται ότι πρέπει να οριοθετηθούν προσηκόντως, με διάταγμα. 
  3. Για εγκαταστάσεις και έργα εκτός οικισμών δε, εφόσον είναι νομίμως αδειοδοτημένα και κρίνεται αιτιολογημένα ότι συνάδουν με τους στόχους προστασίας, θα μπορούσε να ορισθεί στο διάταγμα ότι επιτρέπεται η διατήρηση, η συντήρηση, καθώς και ο ήπιος εκσυγχρονισμός τους. (4)
  4. Απαγορεύονται αρκετές δραστηριότητες που επιτρέπονταν από το σχέδιο, όπως η ιππασία στην παράκτια ζώνη και δραστηριότητες για την αναψυχή των λουόμενων σε όλη τη ζώνη του αιγιαλού. ()
  5. Δεν διατηρούνται όλοι οι υφιστάμενοι δρόμοι, μη νομίμως διανοιγέντες.
  6. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αποκατάστασης θιγέντων οικοσυστημάτων, οπότε και οι δρόμοι αυτών, ακόμη και νομίμως υφιστάμενοι, δυνατόν να καταργηθούν ή να μετατοπισθούν 
      Αξιοσημείωτο είναι ότι για τους παραλιακούς οικισμούς  Επιταλίου και Αγίου Νικολάου το ΣτΕ αποδέχεται ότι έχουν καταστρέψει τη βλάστηση της παραλίας καθώς είναι τα κυρίως τμήματα εντός της χερσαίας περιοχής Natura  με «οικιστική ανάπτυξη» και είναι αυθαιρέτως δημιουργηθέντες.
    Αλήθεια οι τοπικοί παράγοντες, θεσμικοί ή όχι αλλά και ο τοπικός τύπος με τα αργυρώνητα παπαγαλάκια που χαρακτήριζαν και διατυμπάνιζαν εν χορδές  και οργάνοις ως   ταφόπλακα το προηγούμενο Σχέδιο Π.Δ, τώρα τί έχουν να ομολογήσουν και πώς θα διαμαρτυρηθούν;  
ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ..ΟΛΑ ΔΕΜΕΝΑ!!!

 (1)  Πριν το ΣτΕ απαιτείται σύμφωνα με το νόμο γνωμάτευση από την κανονικά σύγκληση της "Επιτροπής της φύσης 2000" και όχι όπως προχείρως έγινε, αλλά και η άποψη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που σημειωτέον είναι υπέρ της μεταλλαγής σε "Εθνικό Πάρκο".  
 (2) ΣτΕ: Η κύρια οικολογική αξία της περιοχής συνίσταται: (1) Στην εκτεταμένη παρουσία αμμοθινικών οικοσυστημάτων. Στην Ελλάδα, οι αμμοθινικοί σχηματισμοί μειώνονται σε αριθμό και έκταση και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ολοκληρωτικά καταστραφεί. Σ’ αυτές τις ακτές της δυτικής Πελοποννήσου επιβιώνουν ακόμη καλά ανεπτυγμένες αμμοθίνες. (2) Στην παρουσία παραθαλάσσιων δασών χαλεπίου πεύκης, καλής δομής, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 100,00-200,00 μ από τη θάλασσα. Τούτο προσδίδει στην περιοχή υψηλή αισθητική και οικολογική αξία. (3) Στο μωσαϊκό της βλαστήσεως, το οποίο παρουσιάζει υψηλό βαθμό μοναδικότητας και είναι αντιπροσωπευτικό των καλύτερα διατηρημένων αμμοθινών της Ελλάδας. (4) Όπως προκύπτει από προγράμματα συστηματικής καταγραφής της αναπαραγωγικής δραστηριότητας της caretta caretta, στο νότιο τμήμα του Κυπαρισσιακού Κόλπου, μεταξύ του ποταμού Νέδα και του Αρκαδικού, και ειδικότερα στις παραλίες Ελαία, Αγιαννάκης, Βουνάκι, και Καλό Νερό, εμφανίζεται η εντονότερη αναπαραγωγική δραστηριότητα. Η περιοχή αυτή αποτελεί τον πυρήνα του βιοτόπου ωοτοκίας και εκτιμάται ότι συγκεντρώνει, κατά μέσο όρο, πάνω από το 82% της συνολικής ωοτοκίας στον Κυπαρισσιακό Κόλπο. Ο  Κυπαρισσιακός Κόλπος αξιολογείται ως η δεύτερη σημαντικότερη περιοχή ωοτοκίας της caretta caretta στη Μεσόγειο.
  (3) Οπότε, όπως καταλαβαίνετε τέρμα οι βίλες στο δάσος του Μπουζιού και σε όλες τις εμπίπτουσες στο "Εθνικό Πάρκο" αγροτικές ιδιοκτησίες, νόμιμες ή μη. 
   (4 και ) Έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι και βέβαιος, ότι σε αυτά τα δυο σημεία εμπίπτουν οι καντίνες στην παραλία, καθώς και οι δραστηριότητες με τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες. Βεβαίως οι καντίνες που είναι νομίμως αδειοδοτημένες. Το πρόβλημα είναι ποιες καντίνες  στο δήμο μας είναι νόμιμες και ποιες είναι με σκέτη απόφαση του  .... δήμαρχου! Μακάρι να παραμείνουν σεβόμενες και εναρμονιζόμενες με τις οικολογικές απαιτήσεις του "Εθνικού Πάρκου". 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου