theodoroskollias@gmail.com // 6946520823
Aλήθεια ποιος φταίει για την κατάντια της χώρας μας;

Παρασκευή 28 Απριλίου 2023

ΚΙ ΑΛΛΑ 1000 ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΗΝ ΑΡΕΤΗ ΜΑΣ

 

ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ Q 732 ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΑΪΜΑΡΗΣ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

   πηγη: Καραγκιόζης ο Αλογόκριτος

 Άλωσις της Βαβυλώνος 

 (…) Και ο Αλέξανδρος έφθασεν εις το κάστρον (71v)/ της Βαβυλώνας και οι βαβυλωνίτες εξέβησαν εις τον πόλεμον και ουδέν άφηκαν τον Αλέξανδρον να τεντώσει (125) κοντά εις το κάστρον. Και ήτον η Βαβυλώνα πολλά και μεγάλον κάστρον, και έτρεχεν ο Ευφράτης ποταμός εκ την μέσην του κάστρου, και εξέβαινεν και έτρεχεν ολόγυρα την Βαβυλωνία. Και ήτον ο Ευφράτης μέγας ποταμός. Άλογον ουδέν τόν επέρνα.

Αλέξανδρος υπήγεν και ετέντωσεν απανωθέον (126) το κάστρο και όρισεν και έσκαψαν αυλάκια μέσα εκ το φουσάτο και έκαμαν δέσιν (127) πολλά βαθέα και πλατεία, όσο να σέβη το νερόν του ποταμού επί τα αυλάκια, και ήσαν ητοιμασμένα. Οι βαβυλωνίτες δέ, είχαν μίαν εσπέραν εορτήν μεγάλην του ψευδοθεού τους, του Απόλλωνος και υπήγαν με τες γυναίκες και με τα παιδία εις τον ναόν (72r)/ να προσκυνήσουν. Και ο Αλέξανδρος αυτήν την νύκτα εγύρισεν τον ποταμόν εις τα αυλάκια και ολίγεψεν το νερόν του ποταμού και εσέβην ο Αλέξανδρος με τα φουσάτα του εις την Βαβυλώνα, και όρισεν και έβαλαν ιστίαν ολόγυρα την Βαβυλωνίαν και εκαίγετον.
Και ως είδαν οι Βαβυλωνίται το κάμωμα και την πονηρίαν του Αλεξάνδρου και έσυραν φωνή μεγάλη: «Αλέξανδρε Βασιλέα, ελέησέ μας εκ τον θυμόν της οργής σου». Και ως ήκουσεν ο Αλέξανδρος, ελυπήθη και όρισεν και έσβησαν ταις ιστίαις και εκόπασεν η καύσις.
Και ήλθαν οι Βαβυλωνίτες και επροσκύνησαν τον Αλέξανδρον και είπαν μία φωνή: «Βασιλέα των Βασιλέων και της οικουμένης όλης Βασιλεύ πολλά τα έτη». Και ήφεράν του δώρα πολλά και εξέβαλαν και του Δα(72v)/ρείου του Βασιλέως το χρυσάφι, δύο χιλιάδες τάλαντα και άλογα του σταύλου χίλια και λέοντες εκατόν με άλυσους αργυρούς και πάρδους του κυνηγίου χιλίους και φαρία αράπικα πεντακόσια, όλα γλήγορα, ώσπερ ο άνεμος. Ήφεραν και σταγόνια (128) χρυσά, χιλιάδες δύο και ποτήρια εγκοσμησμένα χιλιάδες δύο και κούπες εγκοσμημένες χίλιες και άλογα αρματωμένα χιλιάδες τρεις (γ΄), όπου είχαν αρματωσία εκ των ψαρίων τα πετζία, όπου σίδερον ουδέν τά επέρνα. Ήφεράν του και το απανωφόρι του Ξέρξου, του Βασιλέως της Περσίας, όπου ήτον εγκοσμημένον με των οφιδίων τα ονύχια και με πολυτίμητα λιθαρόπουλα. Ήφεράν του και το στέμμαν του Σώνσοχου (129) του Βασιλέως, όπου εγίνη και αυτός Βασιλεύς του κόσμου ολουνού. Ήφεράν του και (73r)/ την τάβλα του Δαρείου του Βασιλέως την ζαφειράν (130) όπου ήτον με πολυτίμητα λιθάρια εγκοσμημένη και όταν έτρωγεν απάνου της, ποτέ του κακήν καρδίαν ουδέν είχεν. Και εστάθη ο Αλέξανδρος εις την Βαβυλώνα ημέρας τριάκοντα.

<Πώς ελυπήθη ο Δάρειος κατά πολλά>
Και ο Δάρειος, ως ήκουσεν, ότι ηπήρεν την Βαβυλώνα, επικράνθη πολλά απέσω εις την καρδίαν του και είπεν: «Ω εγώ ο άθλιος, και πώς τον εμαυτόν μου ύψωνα έως τον ουρανόν και επιγείους ανθρώπους ουδέν εκαταδεχόμουν να συντύχω και τώρα έπεσα κάτου ώσπερ αχαμνότερος άνθρωπος εις τον κόσμον και ήλθεν εἷς άνθρωπος έξαφνα και επερίλαβεν το βασίλειον όλον. Αμή καλά λέγει και ο λόγος, όποιος άνθρωπος παίρνει με αδικία, ύστερον πληρώνει με θλίψιν και με (73v)/ δάκρυα, και ο Σολομών είπεν: «Όπου ίδειτε εις την αρχήν χαρά, ύστερον γίνεται θλίψις και στενοχωρία. Και εγώ πολλά δώρα επήρα των αυθεντάδων με χαρά μεγάλη και τώρα πληρώνω με θλίψιν και με δάκρυα πολλά.
Και ως ήκουσαν οι μεγιστάνοι τον Δάρειον, όπου θλίβεται είπαν του και παρηγορούν τον: «Ω θαυμαστέ και ενδοξότατε Βασιλέα, ηξεύρεις η βασιλεία σου πόσον λιζάτον έρχετον εκ τον Φίλιππον και εκ τους Bασιλείς όλους. Και μηδέν πικραίνεσαι, ότι το καράβι το μέγα, όταν πέσει εις την θάλασσαν και σύρει άνεμος δυνατός, πολλά κινδυνεύει, όσο να σωθεί, έτζι έναι και το βασίλειον το μέγα, ώσπερ και η θάλασσα και ολουνού του κόσμου τα ποτάμια δέχεται και χωνεύει τα, ούτως έναι και το βασίλειον της αυθεντίας σου. Εκτές έτζά(74r)/κισεν αυτός εμάς και αύριον θέλομεν τζακίσει εμείς, ότι πολλήν δύναμιν και πρωτοκαβελαρέους έχουν οι Πέρσηδες».

<Επιστολή Δαρείου εις τον Πώρον>
(…) Και όρισεν να γράψουν χαρτί παραπονετικόν εις τον Πώρον της Ινδίας.

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

    Το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας έλαβε χώρα μια άφθαστη πανδαισία με χαρακτήρα υψηλής ιεροτελεστίας,  κανονιζόμενη από την ίδια την απόλαυση, την ευτυχία από το μεγαλείο της φύσης. Όλα συνετέλεσαν, καθένα με τον τρόπο του. Η ζεστή, απέριττη παρεούλα, ο αγαπητός Θύμιος και η αφεντιά μου,  η πρώτη μάσα, τηγανιτά φρέσκα ψάρια, πρωινή ψαριά του Αρφάνη, όλα τα απαραίτητα, τραπεζάκι, καρέκλες κτλ και μαζί μια μπουκάλα κράσο, που πίνουν μόνο οι καλόγηροι κάθε Πάσχα σε συνδυασμό με ρεμπέτικα άσματα! Αλλά πάνω από όλα ο φλοίσβος των κυμάτων, η αύρα της θάλασσας και το χάδι της άμμου με τον γλυκό ήλιο. 
    Αρχάγγελοι στον παράδεισο..ολίγον οινόφλυγες!
[Δείτε και μόνοι σας και σίγουρα θα μας ζηλέψετε]

TOΠIKA NEA

ΠΡΩΙΝΗ ΣΗΜΕΡΑ
Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, τόσο  ο Μπένι θα βάζει στο Μητσοτάκη,
 Ευνόητος είναι ο λόγος, ονειρεύεται....
ΟΥΣΤ ΡΕ   ΓΚΛΙΤΣΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣΠΡΩΙΝΗ ΧΤΕΣ


Τετάρτη 26 Απριλίου 2023

Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στις  8/4/19, προεκλογές τότε και με Σύριζα  κυβέρνηση τόνιζα για τον υποψήφιο δήμαρχο Αλεξανδροπουλέα [1]: 

        ....  διατυμπανίζει ότι είναι ανεξάρτητος, ποια όμως ανεξαρτησία επαγγέλλεται όταν υιοθετεί τα πάντα από μια παράταξη και δη τη δεξιά; Και όταν η βασική του αρχή {προϋπόθεση επιτυχίας η ανατροπή του Π.Δ για τον Κυπαρισσιακό} συνταυτίζεται με εκείνη που εκφράζεται από τις πιο αντιδραστικές, σκοταδιστικές πολιτικές δυνάμεις του τόπου, την άκρα δεξιά και τους καλογεροβουκεφάλες;  Φυσικά και δεν ζητάμε να υιοθετήσει εξ ολοκλήρου τις θέσεις της αριστεράς, όχι όμως και να την πολεμά τόσο λυσσαλέα! ...


   Μετά από τέσσερα χρόνια και αφού τον γνωρίσαμε κι από την καλή και από την ανάποδη, όχι μόνο συμφωνάμε και τα αποδεχόμαστε αλλά και τα επαυξάνουμε στο έπακρο. Αυτή την γραμμή ακολούθησε σταθερά σε όλα τα επίπεδα[2]. Μήπως είδατε τόσα χρόνια μια φωτογραφία του ΚΥΡ Δημάρχου με άλλον βουλευτή εκτός της Δεξιάς; 
   Η αρχή έγινε με τον περιβόητο Άδωνη, για τον οποίο μάλιστα έλεγε ότι ήταν και ο καλύτερος υπουργός Υγείας και συνεχίστηκε με τους όποιους συναγελασμούς με όλους αυτούς τους τύπους. 
   Αλλά και τα ευχαριστήρια στον τοπικό τύπο έβγαζαν μάτι. Κανείς δε περίμενε τέτοια συνταύτιση με τη Νουδούλα και να σκεφτείς ότι ήταν εκλεγμένος αντιπρόσωπος στον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιατρών με το Πασόκ.
   Τότε στις αρχές της θητείας του, που ο Σύριζα ενέταξε τα έργα του Καϊάφα στα ΕΣΠΑ, 18 εκατομμύρια, μετά από 50 χρόνια κοροϊδίας από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, του ανέφερα ότι πρέπει να στείλει, ως δήμος, ένα ευχαριστήριο. ΄Όχι μόνο απαξίωσε εντελώς το θέμα, αλλά δεν σήκωνε ούτε καν το τηλέφωνο σε Συριζαίους βουλευτές. 
Δικαιολογημένα στον Σύριζα τον θεωρούν σαν τον πιο αντίθετο και μη συνεργάσιμο, όπως όφειλε ως θεσμικός άρχων,  από όλους τους δήμαρχους της Ηλείας. Ούτε ο Πανταζάρας έτσι!

[1] Τον προηγούμενο δήμαρχο, τον περιβόητο Πανταζή, τον ...αναφωνούσα Πανταζάρα για το μεγαλείο της όλης εικόνας του. Κόκορας ληράτος αλλά μουνουχισμένος ...Φανφαρόνος ξεβράκωτος!!! Ο τωρινός κέρδισε το -εας για την βλακώδη εμμονή του(μνημειώδης η συμπεριφορά του στο Π.Δ για την Προστασία του περιβάλλοντος, το Παρα θιν Αλός και άλλα πολλά), την αλαζονεία και τον υπερφίαλο εγωϊσμό του, Ξερόλας!!! Αλήθεια τι έταζε και υποσχόταν προεκλογικά; Ευτυχώς που τα γραφτά και τα σχετικά βίντεο μένουν . Εκείνα με την ομιλία του στη Ζούρτσα και στο Γιαννιτσοχώρι είναι απίθανα... Μάρτυρες της ανευθυνότητας, της υποσχεσιολογίας  ....και της κολοτούμπας. Βρικόλακες!
[2] Ούτε μια σταλιά δεν ξέφυγε από τον εγκλωβισμό του δομέστοιχου..του οποίου την πολιτική άποψη σε μένα προσωπικά είχε κατακρίνει.

'Ολα είναι δρόμος ( Παντ.Βούλγαρη )

 


ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

 ΠΡΩΙΝΗ ΣΗΜΕΡΑ

                                           

======================
===============================


Δευτέρα 24 Απριλίου 2023

ΘΩΜΑΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ: Ο Dr. ΔΑΣΚΑΛΟΣ [ΑΛΟΓΟΚΡΙΤΟΣ]ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΧΤΗΣ

       Αν θυμάστε αγαπητοί μου, στην ανάρτηση της  12 Απριλίου έγραφα ότι ένοιωσα  την μεγαλοσύνη της Μεγάλης Εβδομάς από το Σάββατο του Λαζάρου, όπου είχα την τύχη να γίνω μάρτυρας ενός καταπληκτικού δρώμενου από  τον Dr. δάσκαλο Θωμά Αγραφιώτη να παίζει, καλύτερα να διδάσκει Καραγκιόζη.
    Πραγματικά ήμουν πολύ τυχερός που έπεσα πάνω στην εκδήλωση-παράσταση που έγινε στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού. Για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Αστρονομία και Αστροφυσική" η αγαπητή δασκάλα μας, Μαρία Καραγγελή [1] προσκάλεσε τον Θωμά και  έδωσε μια σχετική παράσταση "Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΑΣΤΡΟΝΆΥΤΗΣ" [2]
   Η όλη παράσταση ήταν σπουδαία αλλά αξιόλογα ήταν και τα σχετικά που μας ανέφερε για την εξέλιξη του Καραγκιόζη στην Ελλάδα.
    Όμως τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, καλύτερα να τα ακούσετε από τον ίδιο.
    Προσέχετε την διδασκαλική επιδεξιότητα του Θωμά!!!  

[1] Η Μαρία έγινε Δ/ντρια στο Δημοτικό Σχολείο της Ζαχάρως, και της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, αλλά το χωριό μας  από τον Σεπτέμβρη την χάνει...
[2] Όλη η παράσταση βιντεοσκοπήθηκε και εν καιρώ θα την απολαύσετε.... 
 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (1912-1984)

του Θωμά Αθ. Αγραφιώτη

Περιγράφοντας τον κινηματογραφικό Διονύση Παπαγιαννόπουλο, η συλλογική μνήμη ξεκινάει αναπόφευκτα από την τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ «Λούνα Παρκ» του Γιάννη Δαλιανίδη (1974-1981). Με την εν λόγω σειρά, ο Νιόνιος επιβλήθηκε στην παράδοση της ελληνικής κωμωδίας ως ο «κυρ-Γιώργης», με το όνομα δηλαδή του τηλεοπτικού πρωταγωνιστή, τον οποίο υποδύθηκε σε μια σειρά-σταθμό για την ελληνική τηλεόραση.
Προσωπικά δεν μπορώ καθόλου να θυμηθώ την ανωτέρω σειρά, όσο και αν προσπαθώ να τη φέρω στη μνήμη μου και με δεδομένο ότι έχουν χαθεί σχεδόν όλα τα επεισόδιά της από το αρχείο της ΕΡΤ. Όμως, αν και μόλις πέντε χρονών όταν η σειρά αυτή έκλεινε τον κύκλο της, είχε μείνει στο νου μου (σαν σε συλλογικό υποσυνείδητο) πως ο κυρ-Γιώργης ήταν ο δικός μας άνθρωπος, ο άνθρωπος της διπλανής μας πόρτας.
Ο Παπαγιαννόπουλος είχε δηλώσει πως του άρεσε να υποδύεται λαϊκούς τύπους, Ρωμιούς της καθημερινότητας. Έτσι ακριβώς ήταν και ο κυρ-Γιώργης: Ο γκρινιάρης, αφελής μεν και ζοχάδας, αλλά καλόκαρδος Ρωμιός, έτσι όπως τον είχε πλάσει η φαντασία του Γιάννη Δαλιανίδη και έτσι όπως τον απολαμβάνουμε με το ίδιο ακριβώς όνομα ακόμα και στην τελευταία ταινία της Φίνος Φιλμ (1977) «Ο κυρ-Γιώργης εκπαιδεύεται».
Είναι πολύ κρίμα βεβαίως που με το τέλος του «Λούνα Παρκ», το 1981, ο Παπαγιαννόπουλος δεν πρόλαβε να κεφαλαιοποιήσει τη μεγάλη του δημοφιλία στον ελληνικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 1980, με ρόλους που θα τον αναδείκνυαν ακόμα περισσότερο, αλλά και που θα ανέβαζαν και την ποιότητα της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής. Η τελευταία του εμφάνιση πάντως στο πανί έμεινε στην ιστορία τόσο του ίδιου του ηθοποιού όσο και γενικότερα του ελληνικού κινηματογράφου.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ...KAI ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥΣΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

 ΠΡΩΙΝΗ ΣΗΜΕΡΑ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=======Ο ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ...
[Μήπως είδατε να καλοδέχεται και να φωτογραφίζεται με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ;]

Κ Α Ρ Α Δ Ε Ξ Ι Ο Σ   με πατέντα!!!

Παρασκευή 21 Απριλίου 2023

ΣΗΜΕΡΑ 21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ Για να μη ξεχνιόμαστε!... "Αλίμονο στον άπατρι..."

 ΣΗΜΕΡΑ 21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Για να μη ξεχνιόμαστε!...

"Αλίμονο στον άπατρι..."
                                                                      Μαρία Αρβανίτη Σωτηροπούλου  

Αλίμονο στον άπατρι
(ένα Διήγημα –πραγματική ιστορία-  της 
Μαρίας Αρβανίτη - Σωτηροπούλου)

για να μη ξεχνάμε πώς και γιατί φθάσαμε στη Χούντα και με ποιο τίμημα ξαναγευτήκαμε τη Δημοκρατία, που σήμερα λοιδωρούμε


19 Ιούλη 1974 έγινε ο γάμος μου με το Λευτέρη,

Ο ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΥΒΛΑΞ ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΝΕΔΑΣ


ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΞΕΧΝΑΜΕ 
ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΑ 

Π  ρ  ά  ξ  η     1η
Είμαστε στα μέσα της Χούντας των συνταγματαρχών που κατά κάποιον τρόπο είχε στεριώσει, όμως με τον βούρδουλα και τα ξερονήσια. Ο αντιπρόεδρος Στυλιανός Παττακός, ναι εκείνος ο κλασσικός καραβανάς, ο φαιδρός τύπος που αξίωσε κι αυτός με το πουλί του να σώσει την Ελλάδα, στα πλαίσια του ταξιδιού του στη Δυτική Ελλάδα πέρασε κι από τη Ζαχάρω. Πολλοί αρχηγοί κομμάτων, τρανοί και επώνυμοι, ακόμη και πρωθυπουργοί, έχουν περάσει από την περιοχή μας, αλλά το πέρασμα του Παττακού και όσα έλαβαν χώρα στον θρυλικό Πλάτανο ήταν ένα γεγονός για εκείνα τα χρόνια που έχει μείνει αξέχαστο. Ο λόγος είναι ότι έγιναν πράγματα από  τραγελαφικά μέχρι ...απτά δείγματα της άμεσης δημοκρατίας. 
     Θέατρο του παράλογου!

    

 Από νωρίς λοιπόν το πρωί τα όργανα της τάξεως και της  ασφάλειας, οι ηρωικοί χωροφυλάκοι είχαν πάρει σβάρνα την αγορά με την εντολή οι μαγαζάτορες   να κλείσουν εντελώς και να παρευρεθούν στον πλάτανο, όπως όλος ο κόσμος για να καλωσορίσουν τον Παττακό. Κάπως έτσι ή αλλιώς εκείνο το πρωινό μαζεύτηκε πολύς κόσμος στον πλάτανο. Καταφθάνει λοιπόν με όλη του την κουστωδία ο κύριος Αντιπρόεδρος. Αφού έκανε τον τυπικό  χαιρετισμό και είπε το ποίημα για την ....εθνοσωτήριον επανάστασιν, απευθύνεται στον κόσμο και τον καλεί να βγάλει δήμαρχο. 
    Μέχρι το ΄67 που ήρθε η χούντα κι ο Απρίλης σκότωσε τον Μάη, δήμαρχος ήταν ο λαοπρόβλητος  γιατρός Ζαχαριάς.Όπως έγινε σε όλους τους δήμους και στις κοινότητες όλοι οι αιρετοί καθαιρέθηκαν,  εν μία νυχτί,  και τοποθετήθηκαν οι δικοί τους (χίτες, ταγματασφαλίτες και λοιποί αχυράνθρωποι), έτσι και εδώ απολύθηκε ο Ζαχαριάς και χρίστηκε δήμαρχος ο Σαβράμης και αντιπρόεδρος ο Θαν. Μπιλιώνης. Ο Σαβράμης, σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες, ήταν έντιμος και ήσυχος άνθρωπος και καλός επαγγελματίας. Με αφορμή το ότι ο δήμος προέβηκε σε αγορά μερικών υλικών-μικρής χρηματικής αξίας-από το σιδηρουργείο του Σαβράμη μετά από δυο χρόνια περίπου, από τους ντόπιους τοπάρχες απολύθηκε και έτσι χρέη δημάρχου εκτελούσε ο αντιπρόεδρος Μπηλιώνης
    Κάτω από αυτές τις συνθήκες στην πόλη της Ζαχάρως, έγινε στον πλάτανο το "καλωσόρισμα" του Παττακού.

     Μετά λοιπόν τα τετριμμένα που αναφέρθηκαν, Ο Παττακός σαν γνήσιος δημοκράτης-τρομάρα του- απευθύνεται στον κόσμο και ρωτά:
Όποιος από σας θέλει να γίνει δήμαρχος να σηκώσει το χέρι του
Πρώτος σηκώνει το χέρι του ο Σπύρος Σάσσαλος, ο ονομαζόμενος και Σκουριάς.
Λέει ο Παττακός.
Ποιοι θέλουν τον Σάσσαλο δήμαρχο;   Σηκώνουν δυο-τρία χέρια.
Ποιος άλλος θέλει; ξαναρωτά..
   Ξαναρωτά λοιπόν ο Παττακός:
:Ποιος θέλει να γίνει δήμαρχος;
Σηκώνει το χέρι ένας Παπασπύρου, που ήταν αρκετά μεγάλος, κοντά στα 80.
:Πόσων χρονών είσαι του λέει ο μεγάλος και αφού ο άλλος απαντά 78 του εύχεται να τα εκατοστήσει.
:Ποιοι θέλουν να επανέλθει ο Σαβράμης δήμαρχος; Ελάχιστα χέρια..
Ποιοι θέλουν τον Μπηλιώνη για δήμαρχο;
Ο κόσμος αμέσως ξεσηκώθηκε χειροκροτώντας και ζητωκραυγάζοντας, οπότε ο Μπηλιώνης δια βοής και δια ροπάλου έγινε δήμαρχος (1) (2)

Οι αναρτήσεις για το συμβάν με τον Παττακό στηρίχτηκαν στις μαρτυρίες του Γιαννάκη Τάγαρη, δημάρχου της Ζαχάρως από το 1982 έως το 1986 και του Γρηγόρη Κοτσιόρη υποψήφιου με την ΕΠΕΝ οι οποίοι και ποζάρουν στις παρακείμενες φωτογραφίες.

          Πρέπει να τονίσουμε και ορισμένα άλλα ευτράπελα του παράλογου θεάτρου που παίχτηκε τότε στον πλάτανο της διασταύρωσης.
- Κατά τη διαδικασία κάποιος σήκωσε και τα δυο του χέρια, οπότε ο ....πανέξυπνος Παττακός του λέει: Εσύ να σηκώσεις και τα τέσσερα.
 - Στο τέλος κάποιος ρωτά τον μεγάλο: Πρόεδρε τι να ψηφίσουμε στο δημοψήφισμα; ΝΑΙ ή ΟΧΙ; Και απαντά ο μεγάλος: Όποιος ψηφίσει ΟΧΙ, οχιά να τονε φάει.


Π ρ ά ξ η    2η
       Η συνέχεια του ρεσιτάλ δόθηκε στη Γέφυρα της Νέδας, όπου είχαν συγκεντρωθεί να τον προϋπαντήσουν οι κάτοικοι του Γιαννιτσοχωρίου και των γύρω χωριών, γυναίκες, γέροι και παιδιά.
Κατεβαίνει λοιπόν φουριόζος από την κουρσάρα και με την καράφλα  να αντανακλά στον ήλιο ο μεγάλος, εν μέσω σημαιών και  ζητωκραυγών, μας λέει.
Δε μου λέτε, σας έφεραν ή ήρθατε μόνοι σας;
Οπότε πετάγεται η Θειά Ασήμω με το αξέχαστο τσεμπέρι της 
:Τι λες μάτι μου; Μόνοι μας ήρθαμε με τα πόδια, όπως μας είπαν οι χωροφυλάκοι έπρεπε να έρθουμε  να σε καλωσορίσουμε.Φωτιά στα μπατζάκια μας!!!
Αυτό ήταν! 
Φωτιά στα μπατζάκια του
Πάντως είναι μεν  η πιο μαύρη & επάρατη σελίδα της νεότερης Ελλάδας, αλλά είναι και η πιο χαζοχαρούμενη!!!

(1)  Όπως καταλαβαίνετε όλα ήταν τάτσι-μίτσι-κότσι και ο Μπηλιώνης είχε μαζέψει όλους τους δικούς του εργάτες, παρεργάτες, κουμπάρους και λοιπούς, όλους εκεί γύρω-γύρω.Έτσι  ο Μπηλιώνης είχε το .. αμφιθέατρο δικό του.
ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ

Ο ΠΟΛΑΚΗΣ ....ΞΕΒΡΑΚΏΝΕΙ ΤΟΝ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ........

 ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΕΔΩ

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΙΝΗ ΧΤΕΣ

Τετάρτη 19 Απριλίου 2023

ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ-Οι άγιοι των Γραμμάτων για το Πάσχα των Ελλήνων

 ΠΑΕΙ & ΤΟ ΠΑΣΧΑΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ  ΚΑΙ ΣΤΕΚΕΙ ΕΚ ΔΕΞΙΏΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ. ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ 
ΠΟΥ ΠΑΛΙ ΘΑ ΣΤΑΥΡΩΘΕΊ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ...
ΟΠΟΤΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΜΕΣ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ
Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΣΩΖΕΙ...


Παπαδιαμάντης, Κόντογλου, Πεντζίκης 
Υπήρξαν κι οι τρεις, ασυνήθιστοι άνθρωποι.
Τόσο ιδιαίτεροι και ταυτοχρόνως τόσο ταπεινοί.
Τόσο σταυρωμένοι και ταυτοχρόνως αναστάσιμοι.
Στο περιθώριο κάπως και γι’ αυτό στο κέντρο, στον πυρήνα της ζωής.
“Ανάσταση χωρίς σταύρωση δεν υπάρχει”, το εμπεδώσαμε, κι ένα παιδί πια το ‘μαθε, “οι άγιοι των Γραμμάτων μας” και ο ζωγράφος του καθημερινού σταυρωμένου ανθρώπου και του Θεού.  
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο Σκιαθίτης κοσμοκαλόγηρος, ανθρώπινος πάντα και τούτο
υπερβατικός, ο διασώζων την ψυχή του λαού μέσα από τα έθιμα και τις συνήθειες, την πίστη και την βαθύτερη γνώση και λάμψη.  
Φώτης Κόντολγου, ο Μικρασιάτης αγιογράφος που έκανε λογοτεχνία σημαντική τις ταπεινές κι
αδάμαστες ψυχές, την Ορθοδοξία και την ελληνική παράδοση. Ανεπιτήδευτος πάντα, ουσιαστικός, λαικός και προσιτός.  
Και Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, ο εύπορος Θεσσαλονικιός. Σπούδασε Φαρμακευτική στο Παρίσι, αλλ’ όταν το 1933 επισκέφτηκε για πρώτη φορά το Άγιον Όρος, ξαναπήγε έκτοτε ενενηντατρείς φορές!
Ζωγράφισε και όπως και στο λογοτεχνικό του έργο υπήρξε παντού πρωτοπόρος. Μάστορας των εσωτερικών μονολόγων, με θρησκευτική προσήλωση και παραμπομπές στην βυζαντινή τέχνη και στη γενέθλια γη.  
Το Fractal, τη φετινή Λαμπρή καταφεύγει στον δικό τους καθαρό, αναστάσιμο λόγο. Με
αποσπάσματα από τα πιο γνωστά πασχαλιάτικα έργα τους, διαχρονικά, ιαματικά και λυτρωτικά.
Καθαγιάζοντας κατά κάποιον τρόπο την καθημερινότητα και την εποχή που όπως όλες οι εποχές με τον δικό της αλλόκοτο, μυστηριακό λόγο, αποτελεί μια νεκραναστάσιμη, εν τέλει, εποχή.
 Με του Θεόφιλου, φυσικά, τις λαϊκές, λαμπριάτικες ζωγραφιές.
 
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης:
 
“Εξοχική Λαμπρή”, “Παιδική Πασχαλιά”, “Χωρίς στεφάνι”…

ΜΕΤΑΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ...ΡΗΛΑΞ ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ

 

The 39 Steps (1935) Alfred Hitchcock | Robert Donat, Madeleine Carroll |...


ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

 ΠΡΩΙΝΗ ΣΗΜΕΡΑ


Ο ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ, ΤΟ ΑΞΙΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΎ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ
ΧΤΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΛΟΝ  ΤΟΥ ΜΕ  ΤΟ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΑΧΑ. ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΜΑ ΤΟΥ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΉ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.
ΑΛΛΟ ΑΝ ΕΚΛΕΓΕΙ Η ΟΧΙ 
Δευτέρα 17 Απριλίου 2023

 


Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟ: ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ!!!

 
     

    Σίγουρα τέτοια μέρα, Δευτέρα του Πάσχα δεν ταίριαζε καμιά άλλη ανάρτηση παρά ο διθύραμβος για τον Νικηφόρο, τον 
αγαπητό φιλιότσο μου, που ορκίστηκε Αρχιτέκτων στην Πάτρα και μάλιστα πρώτος των πρώτων, με άριστα. 9,23 παρακαλώ!!!
     Για τον Νικηφόρο, έχω κάνει πολλές αναφορές σε τούτο εδώ το βήμα. Όμως έχω κάνει δυο (3) ειδικές αφιερώσεις, μία όταν πέρασε στην Αρχιτεκτονική στην Πάτρα [24-8-16] για τα συγχαρητήρια, τη 2η για τα πρώτα έργα του [16-9-16]  και την 3η στα γενέθλιά του πέρυσι, στις 2-2-22. για Χρόνια Πολλά.  Οπωσδήποτε πρέπει να τις διαβάσετε  και μια και δυο φορές. 
Λοιπόν πέρυσι έγραφα:
...τα βαφτίσια του Νικηφόρου έγιναν στον Προφήτη Ηλία με 7 παπάδες παρακαλώ. Από την μα ...α του κουμπαράκου πλήρωσα τους κούκους για αηδόνια! Υπέρλαμπρη τελετή, άφατο μυστήριο! Σπολάτι όμως που το βαφτιστήρι βγήκε αστέρι! Ο μπαγάσας φαινόταν από τότε, όπως και οι ίδιοι θα διαπιστώσετε ιδίοις όμμασι στο 10λεπτο βίντεο.
Ζωηρός, σπινθηροβόλος, φινετσάτος, φύση καλλιτεχνική.
Τώρα; ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ & νέος Εφτάστερος,*
Άλλο επίπεδο. Αισθητής και μπράβο του!!!
Συγχαρητήρια όμως και στους γονείς του, Γιώργο και Γιώτα, αλλά και στον Νουνό του!
Και ιδού Ο Νικηφόρος ορκίστηκε πρώτος των πρώτων, οπότε στην ορκωμοσία εξήγγειλε τον καθιερωμένο όρκο. Και ξέρετε πιο ήταν το απίθανο; Ζήτησε και απαίτησε ώστε ο όρκος δεν ήταν ο συνήθης θρησκευτικός αλλά πολιτικός.
Μπράβο ρε Νικηφόρε, τιμή και δόξα!

Βεβαίως το όνομα ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ είναι τροπαιούχο της Νίκης κι αυτό μου θύμισε μια άλλη περίπτωση, σχετική. Ο Εύελπις Νικηφόρος, ο καπετάνιος του ΕΛΛΑΣ ήταν ο πιο άξιος και ατρόμητος από όλους τους καπετάνιους και ο πιο αγαπητός του Άρη Βελουχιώτη. Τις πιο δύσκολες αποστολές τις ανέθετε σε αυτόν, αλλά σε όλες τις διαβουλεύσεις ήταν το δεξί χέρι του Αρχικακαπετάνιου.
Εκείνη δε το παλιό βίντεο είναι απίθανο και ..κλασικό:


Επίσης Πολλά Συγχαρητήρια και στην ωραιοτάτη Παναγιώτα Γιαννοπούλου, κόρη του φίλου και συν. Αρφάνη. Συμμαθητές με τον Νικηφόρο στη Ζαχάρω και μαζί  μπήκαν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας κλικ ΕΔΩ. Ορκίστηκε Μαθηματικός και οσονούπω παίρνει και το πτυχίο Πιάνου!!!                                      
                              Μπράβο & μπράβο και στην Παναγιώτα


Πάσχα: Η ιεροτελεστία της Άνοιξης

 

                                                                                                             ΑΠΟ ΤΗΝ  ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ [ΑΣΗΜΊΔΗ]

Πάσχα: Η ιεροτελεστία της Άνοιξης - 


Ο Μπιθικώτσης συναντά τους Doors, τον Γκάτσο και την Περσεφόνη στην πιο «παγανιστική» τελετή του χριστιανισμού.Αναρωτιόμαστε για την ουσία της θλίψης στις θρησκευτικές παραδόσεις. Αναζητούμε τα αίτια μιας θλίψης αλλά και τις ελπίδες μιας Ανάστασης.Ταξιδεύουμε στην αρχαιότητα του Άδωνι, της Περσεφόνης και του θεού Όσιρι. Περνάμε στην Αμερική των Αζτέκων για να παρατηρήσουμε τη σχέση των ανθρώπων με τους θεούς τους, τη θλίψη για το θάνατό τους και την ελπίδα για την επιστροφή τους.