theodoroskollias@gmail.com // 6946520823
Aλήθεια ποιος φταίει για την κατάντια της χώρας μας;

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

ΤΑ 7 ΚΑΥΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΕΠΜ)

     Ενόψει της διαβούλευσης της ΕΠΜ από το ΥΠΕΚΑ προκειμένου να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα, έχουν αρχίσει οι σχετικές  ζυμώσεις (σκέψεις, συζητήσεις, προβληματισμοί, προτάσεις) από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη. Ανάμεσα σε αυτούς σημαντική θέση κατέχουν οι ίδιοι οι πολίτες της περιοχής. Αναφέρομαι στους ενεργούς πολίτες που είναι ευαίσθητοι για τα κοινά δρώμενα, κυρίως το περιβάλλον, που προεξάρχον κομμάτι του είναι το μέτωπο προς τη θάλασσα, Η ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ, το αγλάισμα του τόπου(1). Πολλές φορές συμβαίνει αυτοί οι ενεργοί πολίτες να είναι μέλη διαφόρων συλλογικοτήτων, οργανώσεων, φορέων.
    Σε αυτό το πλαίσιο της - ας πούμε τοπικής διαβούλευσης - και επειδή ο χρόνος τρέχει παραθέτουμε τα 7 κρισιμότερα σημεία, που κατά τη γνώμη μας πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας γιατί χρειάζονται διασάφηση και επαναπροσδιορισμό. Υπόψη αυτά τα σημεία είναι επιλογή ευρείας μελέτης ειδικών και μη.
      Έχουμε και λέμε λοιπόν.
     Στην ΕΠΜ  η παράκτια ζώνη με τις αμμοθίνες από τις εκβολές του Αλφειού μέχρι τη Νέδα χωρίζεται σε 6 τμήματα. Για την καλύτερη κατανόηση τα ορίζουμε:
          Α) Από Αλφειό μέχρι παραλία Επιταλίου
          Β) Από παραλία Επιταλίου μέχρι αποστραγγιστική τάφρο 
               Αγουλινίτσας
          Γ) Από αποστραγγιστική τάφρο μέχρι και τέλος κατεδαφισμένων 
                κτισμάτων
          Δ) Από κατεδαφισμένα κτίσματα (παράκτιες αμμοθίνες του Καϊάφα
                βορείως μέχρι τον  οικισμό του Αγίου Νικολάου.
          Ε) Από Άγιο Νικόλαο μέχρι Κακόβατο
         ΣΤ) Από Κακόβατο μέχρι Νέδα
ΠΡΩΤΟ  
      Η κολύμβηση, η ηλιοθεραπεία και η πεζοπορία επιτρέπονται ή όχι σε όλη την παράκτια ζώνη και στα 6 τμήματα Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ;
 •  Στα τμήματα Α,Β,Γ και Δ (από Αλφειό μέχρι Άγιο Νικόλαο) γράφεται  καθαρά -παράγραφοι α1,2 και β1,2 σελ.14 - ότι επιτρέπονται εκτός από τη νύχτα.
 •  Στα τμήματα Ε, ΣΤ (από Άγιο Νικόλαο μέχρι Νέδα) υπάρχει σχετικό μπέρδεμα. Ενώ στις παραγράφους α2, σε. 15 και α1,σελ.16 ρητά καθορίζεται ότι η κολύμβηση επιτρέπεται σε όλη την παράκτια ζώνη, εκτός από τη νύχτα. Όμως στην παράκτια ζώνη των  οικισμων Κακοβάτου και Νεοχωρίου, ενώ επιτρέπεται παντού η κολύμβηση, η ηλιοθεραπεία και οι βόλτες,  ποιες χρήσεις γης επιτρέπονται θα καθορισθούν σύμφωνα με το ΣΧΟΟΑΠ και τις ΖΟΕ.(παράγρ. β2 σελ.15 και β1 σελ.16)
Θέμα κολύμβησης, περιπάτων, ηλιοθεραπείας δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δυστυχώς μερικοί επισείουν τον κίνδυνο απαγόρευσης της κολύμβησης στηριζόμενοι στη μη καλή σύνταξη στις παραγράφους β  (σελ. 15 και 16) που αναφέρονται για τους οικισμούς Κακοβάτου και Νεοχωρίου.  Εξάλλου η ελεύθερη κολύμβηση σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της θάλασσας είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένη.
Οπωσδήποτε όμως, οι δυο παράγραφοι β, για τους οικισμούς Κακοβάτου και Νεοχωρίου πρέπει να καθαρογραφούν με σαφήνεια.
ΔΕΥΤΕΡΟ
               Η πρόσβαση στην παράκτια ζώνη πού και πώς επιτρέπεται;
 •       Στο τμήμα Α θα υπάρχουν 2 προσβάσεις (παράγραφος β1, σελ. 14)
 •     Στα τμήματα Β και Γ τμήμα επιτρέπονται 4 ή 5 κάθετες προσβάσεις, που θα καθορισθούν από το φορέα διαχείρισης σε συνεννόηση με τους κατοίκους της περιοχής (παραγρ.β2  σελ.14).
 •     Στο τμήμα Δ θα υπάρχουν 4 προσβάσεις. Η 1η στις Ράχες, η 2η στο Σαμικό, η 3η στον Καϊάφα, δίπλα στον σιδηροδρομικό σταθμό και η 4η στο μέτωπο της παραλίας του Αγίου ΝΙκολάου (παραγρ. β1 σελ.15), Εδώ καθορίζει και τον τρόπο (διάχυση λουομένων σε κωνοειδή μορφή κτλ) για τον οποίο γίνεται ειδική αναφορά -αρνητική- στο ΤΕΤΑΡΤ σημείο.
 •   Στο τμήμα Ε {Άγιος Νικόλαος-Κακόβατος} αναφέρεται ότι "οι κάθετοι άξονες τροχοφόρων και η παράλληλη προς την παραλία οδός καταργούνται (παραγρ. γ2 σελ. 15).
 •    Στο τμήμα ΣΤ {Κακόβατος - Νέδα) Δεν αναφέρει τίποτα περί προσβάσεων.     
Η πρόσβαση    πεζή σε ολόκληρη την παράκτια ζώνη ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΕΛΕΎΘΕΡΗ. Στους μεν οικισμούς Αγίου Νικολάου, Κακοβάτου, Νεοχωρίου να επιτρέπεται πεζή σε όλο το μέτωπο προς τη θάλασσα, στα υπόλοιπα τμήματα πρέπει να επιτρέπεται από τους υπάρχοντες διόδους (μονοπάτια ή δρόμους). Τα περί διαχύσεων των λουομένων από τις 4 προσβάσεις σε κωνοειδή μορφή στην περιοχή Δ (Βορείως Καϊάφα - Άγιο Νικόλαο)  που αναφέρονται στην παράγρ. β1, σελ.15 είναι  εντελώς ανεφάρμοστα και γραφικά.
ΤΡΙΤΟ 
       Η μορφολογία και γενικώς η υπάρχουσα εικόνα της παράκτιας ζώνης με τις αμμοθίνες και τα πευκοδάση κινδυνεύουν να μεταβληθούν με τα προτεινόμενα μέτρα;
         Τέτοια μέτρα είναι: 
 • Φυτεύσεις στο τμήμα Ε (παραγρ. στ1 σελ.16), στο τμήμα να τεκμιριώνονταιΠΠΦΠΡΕΠΕΙ Φ-2ε (παράγρ. α, σελ. 18).
Όπου  αναφέρονται  φυτεύσεις για την επανεγκατάσταση του δάσους θα ΠΡΕΠΕΙ τεκμηριώνονται,  ώστε να μην μεταβάλλεται η μορφολογία του τοπίου.
ΤΕΤΑΡΤΟ
       Χρησιμοποιούνται πολλοί όροι δόκιμοι μεν αλλά για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις χωρίς επιστημονική οριοθέτηση, ασαφείς όπως:  
 • αμμουδιά, αμμώδη  (παράγρ. στ. σελ. 12),  σχετικά με ξύλινους διαδρόμους(παράγρ. στ, σελ.13),  
 • κορυφή παραλίας (για τις ξαπλώστρες) ομοίως στην ίδια παράγρ. στ, σελ. 13.
Επίσης  αναφέρεται ότι υπάρχουν τοποθεσίες που στην ουσία είναι ανύπαρκτες, όπως:  
 • υφάλμυροι βάλτοι στην παράγρ. β1, σελ 17,  
 • υφάλμυρες περιοχές παράγρ. γ, σελ. 15.
   Προτείνονται μερικά ανέφικτα μέτρα και λαθεμένα όπως: 
 •      - στην παραγρ. στ. σελ. 13 που ορίζει ότι "ο καθαρισμός των επίπλων θάλασσας θα πρέπει να γίνεται εκτός της παραλίας, ώστε να μη σαπίζουν οι φωλιές εξαιτίας του νερού"
 •      - στην παράγρ. β1, σελ.15 που ορίζει ότι στις 4 προσβάσεις της Δ παράκτιας περιοχής (βόρεια του Καϊάφα - Άγιο Νικόλαο) "...θα επιτρέπεται η διάχυση των λουομένων σε κωνοειδή μορφή προς την παραλία,τα όρια της οποίας θα καθορισθούν με φυτεύσεις αλμυρικιών, τα οποία θα οριοθετούν τον "κώνο".
 Για τους ασαφείς όρους και σημεία ΠΡΕΠΕΙ να υπάρξουν συγκεκριμένες οριοθετήσεις.
Οι ανύπαρκτες τοποθεσίες να διορθωθούν  
Τα ανέφικτα μέτρα ΠΡΕΠΕΙ όλα να αφαιρεθούν.
ΠΕΜΠΤΟ
      Ο χαρακτηρισμός "Περιφερειακό Πάρκο" με κύριο μέλημα την προστασία των ειδών αμμοθινών και Caretta Caretta όλης της παράκτιας ζώνης από τον Αλφειό μέχρι τη Νέδα δεν στηρίζεται σε  επιστημονικά κριτήρια καθότι δεν έχουν γίνει καταγραφές φωλιών της χελώνας, όπως αναφέρει ο ίδιος ο "Αρχέλων". Αποτέλεσμα είναι να προτείνονται μέτρα αυστηρής προστασίας σε όλη τη ζώνη, όπως καθορίζονται στην 81352/1-3-2000 έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ "Δραστηριότητες σε επαρχίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας" χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση.
Τα αυστηρά μέτρα προστασίας  που αναφέρονται στο άρθρο 3 Β(από σελ. 11- 13)δεν ΠΡΕΠΕΙ να αφορούν όλα τα τμήματα αλλά μόνο έστω το τμήμα στ (Νέδα-Κακόβατος) που υπάρχουν περισσότερες μαρτυρίες και μερικά στοιχεία.

ΕΚΤΟ
      Προτείνεται ( παράγρ. α3, σελ. 23 ) να γίνει eco-κάμπινγκ στο νησάκι του Καϊάφα.
       Γιατί να μη γίνει με τους ίδιους όρους σε άλλο μέρος παρά την Λίμνη, π.χ. στο δάσος που εκτείνεται από το νησάκι μέχρι την Εθνική Οδό. Μάλιστα έτσι δεν φορτώνεται το νησάκι και έτσι υπάρχει πιο εύκολη και γρηγορότερη πρόσβαση στη θάλασσα.
ΕΒΔΟΜΟ
     Στο άρθρο 5, παράγραφος 2β αναφέρεται ότι της γενικής απαγόρευσης έργων  που δεν αναφέρονται στο Π.Δ επιτρέπονται "Έργα εθνικής σημασίας, ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και έργα και παρεμβάσεις λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλυμύρων, θεομηνιών κτλ.)  
   Εύλογη είναι η ανησυχία μήπως με αυτή η διάταξη ανοίγει με τρόπο ο διάδρομος  για να περάσει η Ιόνια οδός δίπλα στον Καΐάφα παρά την αρνητική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας αλλά και της ίδιας της Ε.Ε
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
       Σας κάνουμε έκκληση να καταθέσετε τις απόψεις σας  για τα 7 συγκεκριμένα σημεία, αλλά και όποιον άλλον προβληματισμό έχετε. Ευνόητο είναι ότι θα γίνονται δεκτές και θα δημοσιεύονται μόνο  ε π ώ ν υ μ ε ς αναφορές και σχόλια.  Ελεύθερα, απροκάλυπτα και υπεύθυνα. 
       Εξυπακούεται ότι αναμένουμε και τη δημοσίευση των απόψεων του Περιβαλλοντικού  Συλλόγου του κ. Αγραπιδά, που πρέπει να πάρει συγκεκριμένες θέσεις.
        Είθε να κάνουν και το ίδιο και τα κόμματα.
      Όσον αφορά το Δήμο Ζαχάρως (2) έπρεπε να ήταν πρωταγωνιστής της όλης ιστορίας αλλά για αυτόν ισχύει το ψήφισμα του Δ.Σ, όπως αποφασίσθηκε στη συνεδρίαση της 16-3-2012 και όπου συν τοις άλλοις καταγγέλλεται το Σχέδιο Ανάπλασης και Αξιοποίησης του Καϊάφα από την ΕΤΑΔ-ΑΕ και προτείνεται το  αμαρτωλό σχέδιο του 2004 (Γεωργακόπουλος, κλειστή λίμνη χωρίς παρόχθια περιοχή κτλ..(κλικ ΕΔΩ) και (κλικ ΕΔΩ}
                                                  ---------------------------------
(1) Η συγκεκριμένη περιοχή είναι αγλάισμα διότι εκτός των άλλων έχει τεράστια οικολογική και αισθητική αξία, λόγω του εκτεταμένου οικοσυστήματος αμμοθινών που μαζί με τα δομημένα παράκτια πευκοδάση είναι ένα από τα λίγα που έχουν απομείνει στη χώρα μας. Επίσης η περιοχή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη θαλάσσια χελώνα Caretta Caretta, που είναι "απειλούμενο είδος" και έχει ανάγκη αυστηρής προστασίας, σύμφωνα με τα κριτήρια της Παγκόσμιας Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN), καθότι αποτελεί τη δεύτερη πιο σημαντική περιοχή φωλιάσματος στη Μεσόγειο.
Επαναλαμβάνω ότι όλα τα παραπάνω έχουν πολλάκις τονισθεί και ξανατονισθεί. Όμως αυτό είναι ανάγκη προκειμένου να μπει καλά στο μυαλό μας.
(2) Ειρήσθω εν παρόδω να αναφέρουμε και το εξής: Ο δήμος είναι εξαρχής εντελώς αντίθετος με αυτή την Ε.Π.Μ. αλλά και με το Master plan, όπως τονίσθηκε παραπάνω αλλά είναι αντίθετος και για έναν άλλο λόγο, το ΣΧΟΟΑΠ, που προωθεί  με όλες του τις δυνάμεις. Υπόψη το ΣΧΟΟΑΠ  έχει ως βασικό στοιχείο τη μεγάλη οδό με πλάτος 12 μέτρων ένθεν και ένθεν της Σιδηροδρομικής Γραμμής (μήπως είναι η Ιόνια, Ολυμπία;), πράγμα που αντιβαίνει στην όλη φιλοσοφία της ΕΠΜ. Πάντως σκεφτόμαστε να κάνουμε μια σχετική κρούση στον Δήμαρχο και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου