theodoroskollias@gmail.com // 6946520823
Aλήθεια ποιος φταίει για την κατάντια της χώρας μας;

Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013

ΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ...ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗ ΖΑΧΑΡΩ   
   Πριν καμιά δεκαριά χρόνια, όταν ήμουνα υπεύθυνος στη Βιολογική Κτηνοτροφία (Β.Κ) και βλέποντας τις εκατοντάδες αιτήσεις κτηνοτρόφων από τους περισσότερους δήμους να συμπεριληφθούν στο "Πρόγραμμα της Β.Κ" όπου οι επιδοτήσεις ήσαν αρκετά υψηλές, επισκέφθηκα τον τότε δήμαρχο κ. Πανταζή στον δήμο Ζαχάρως και αφού του εξέθεσα το θέμα, του έκανα την εξής πρόταση:

:Όλη η ημιορεινή περιοχή, το οροπέδιο από την Αρήνη  μέχρι τα πάνω χωριά, με την πρωτοβουλία και την αιγίδα του δήμου (1) να χαρακτηρισθεί ως "ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΠΑΡΚΟ" και οι κτηνοτρόφοι, οργανωμένοι και συνεργαζόμενοι  να πιστοποιηθούν ως βιολογικοί κτηνοτρόφοι. Μια τέτοια οργανωμένη ανάπτυξη θα έχει  τεράστια οφέλη ο τόπος μας αλλά και η οικονομία της χώρας.
Ξέρετε τι μου απάντησε΄με κοφτά  λόγια;
:Έλα εσύ κάτω και ανέλαβε...
        Τελικά στη συνέχεια πηγαίνοντας από κάτω στις υπηρεσίες με εξυπηρέτησε ένας νεαρός και επειδή μου έκανε καλή εντύπωση τον ρώτησα τι σπουδές έχει κάνει. Και μου απαντά: Είμαι Γεωπόνος. 
    Καταλαβαίνετε; Επιστήμων νεότατος, καθόλα κατάλληλος για το θέμα  και τον είχαν να συμπληρώνει καταστάσεις.... 

(1) Έβαζα θέμα να μπει μπροστάρης ο δήμος, γιατί ξέρουμε οι κτηνοτρόφοι, όπως όλοι οι αγρότες  ειδικά στην περιοχή μας, ακούγανε και τώρα ακόμη περί συνεργατισμού, Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών και  βγάζουν καντήλες.  
Κάπως έτσι τότε φτιάχτηκε μια επιχείρηση στα Γρεβενά (Δες τη φωτο δίπλα) και τώρα είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας βιολογικής φέτας.
    Ακόμη διαβάστε και τις τελευταίες δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για βιολογικό πάρκο στην Αρκαδία κτλ.(κλικ ΕΔΩ)

Άλλη φορά θα σας πω τι έγινε στο χωριό μου, εκείνα τα χρόνια περίπου, που τους ενημέρωσα στέλνοντας 40 περίπου ατομικές επιστολές, προκειμένου να κάνουν μια "Ομάδα Παραγωγών" στον τομέα των οπωροκηπευτικών, για την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτούσε και την ίδρυση αλλά και τη λειτουργία της.   

{Για το μεγάλο πρόβλημα, όπου οι ΟΤΑ τοποθετούν επιστημόνες σε θέσεις και τομείς που είναι εντελώς ξένοι και άσχετοι με το γνωστικό αντικείμενό τους, διαβάστε την παρακάτω απόφαση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου (ΓΕΩΤΕΕ)}  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Λάρισα, 27-2-13
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ    Αριθ. Πρωτ.: 82
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
∆/ΝΣΗ ΚΑΨΟΥΡΗ 4, 41222 ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143             ΠΡΟΣ :1.∆ήμο Τυρνάβου
E-mail: geotee-l@otenet.gr                                                2.Κ.Ε.∆.Ε. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ευδοκία Παπακρίβου            ΚΟΙΝ.1.Μέλη ∆.Ε
                                                                                      2.Κ.Υ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
                                                                            3.Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
ΘΕΜΑ: Σωστή Αξιοποίηση Γεωτεχνικών στους ΟΤΑ


         Με αφορμή απόφαση του ∆ημάρχου Τυρνάβου κου Μαλάκου Νικόλαου, με την οποία τοποθετεί τη γεωπόνο-μέλος του Επιμελητηρίου μας, Θεοδώρα Γιουβρή στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Γραφείο Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών ∆ραστηριοτήτων, Απασχόλησης &Τουρισμού, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θεωρεί ότι η εν λόγω πρακτική εγείρει σαφώς ζητήματα νομιμότητας στη δημόσια διοίκηση και αγνοεί επιδεικτικά τις διατάξεις νομοθεσίας και το ρόλο των γεωτεχνικών στους ∆ήμους . Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ∆ήμου Τυρνάβου και σε εφαρμογή του Π.∆.344/2000, του Π.∆. 541/1978, του άρθρου 2 του Ν. 3316/2005 οι γεωτεχνικοί θα μπορούσαν να απασχολούνται στο α) Τμήμα  Συντήρησης Πρασίνου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και β) στο Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. 
Με βάση την απόφαση 28/5-2-13 του ∆ημάρχου Τυρνάβου διαπιστώσαμε ότι στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου έχουν τοποθετηθεί υπάλληλοι ∆Ε και ΥΕ, αγνοώντας παντελώς το γεωτεχνικό προσωπικό του ∆ήμου του οποίου η ενασχόληση θα έπρεπε να είναι: η ανάπλαση χώρων υποβαθμισμένων περιβαλλοντικών περιοχών, η περιβαλλοντική εκπαίδευση δημοτών, η σύνταξη μελετών άρδευσης, η μελέτη Φυτοτεχνικής ∆ιαμόρφωσης Περιβάλλοντος χώρου και έργων Πρασίνου, η επίβλεψη στην κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση των έργων αυτών. Επιπλέον οφείλουν οι ΟΤΑ να αξιοποιούν τους γεωτεχνικούς των υπηρεσιών τους, στην ανάθεση και στον έλεγχο των φυτοτεχνικών μελετών δημοσίων έργων, διότι πολλές φορές εκπονούνται μελέτες αμφιβόλου ποιότητας και μάλιστα από μελετητές που δεν έχουν το αντίστοιχο επιστημονικό υπόβαθρο και φυσικά ούτε το δικαίωμα σύνταξης τέτοιων μελετών (βλ. σχετικό υπ’ αριθμ. 440/13/02/13 έγγραφο της ΚΕ∆Ε). Μετά την επίσκεψη του προέδρου της ∆.Ε. του Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου και παράσταση στο ∆ήμαρχο του παραπάνω ∆ήμου η ∆.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.- Κεντρικής Ελλάδας στη 2η /26-2-2013 συνεδρίασή της αποφάσισε ομόφωνα να καταδικάσει την τοποθέτηση της συγκεκριμένης συναδέλφου σε Τμήμα άσχετο με το γνωστικό της αντικείμενο, παραβλέποντας την σχετική νομοθεσία και παρακαλεί το ∆ήμαρχο να αναθεωρήσει και να την αξιοποιήσει για την αγροτική ανάπτυξη του ∆ήμου και την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, του αστικού  περιαστικού πρασίνου, προς όφελος των ∆ημοτών Τυρνάβου και της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας και της εθνικής μας οικονομίας γενικότερα. 
                                                            ΓΙΑ ΤΗ ∆.Ε. 
                                           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ                ΗΛΙΑΣ ΡΙΖΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου