theodoroskollias@gmail.com // 6946520823
Aλήθεια ποιος φταίει για την κατάντια της χώρας μας;

Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016

δημοκρατία = κλήρωση + εξοστρακισμός

               Οι άρχοντες θέλουν κλήρωση και εξοστρακισμό!!!.        
Αντώνης Αντωνόπυλο;

 Ο πολύς κόσμος νομίζει πως: η Δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα διότι έχουν την εξουσία οι πολλοί, και ψηφίζουν τους σωστούς νόμους, ενώ όπου κυβερνούν λίγοι ή ένας, κοιτάζουν τον συμφέρον τους , και όχι το γενικό καλό.
  Κι όμως αυτό είναι λάθος!
Ο λόγος που η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα, είναι διότι έχει ε ν α λ λ α γ ή  των αρχόντων σ τ η ν   ε ξ ο υ σ ί α  , και αυτό το καταφέρνει με  3 τρόπους: με συχνές εκλογές, με κληρωτούς άρχοντες και με εξοστρακισμό των πολύ ικανών αρχόντων!!!

  Σήμερα δεν λειτουργεί κανείς από τους 3 θεσμούς , γι’ αυτό και δεν υπάρχει πουθενά Δημοκρατία. Αλλά ακόμα κι’ αν ένα πολίτευμα είχε  συχνή εναλλαγή των αρχόντων μόνο μέσω εκλογών, πάλι θα ήταν ένα ‘άνοστο’ πολίτευμα.
  Διότι το  α λ α τ ο π ί π ε ρ ο  της δημοκρατίας , -και  της  κοινωνικής  ζωής γενικότερα-   είναι  η    κ λ ή ρ ω σ η    και   ο     ε ξ ο σ τ ρ α κ ι σ μ ό ς .
      Η  κλήρωση είναι το  ‘αλάτι’, και ο  εξοστρακισμός το ‘πιπέρι’…!
       Αλλά ας εξηγήσουμε καλύτερα την ‘μαγειρική’ της δημοκρατίας…

ΚΛΗΡΩΣΗ
 Ενώ  θεωρητικά, στη Δημοκρατία  αποφασίζουν οι πολλοί για ό,τιδήποτε, αυτό στην πράξη δεν μπορεί να γίνει, για καθαρά πρακτικούς λόγους. Όταν έχουμε να διαλέξουμε από ισάξιους ανθρώπους, όταν υπάρχει ισοψηφία για ένα θέμα, όταν υπάρχει διαφωνία για ασήμαντο θέμα, τότε ρίχνουμε κλήρo, ‘κορώνα-γράμματα’ , τόσο απλά!
   Η κλήρωση είναι το ‘αλάτι’ της δημοκρατίας, διότι αυξάνει την αδρεναλίνη και την πίεση  σ’ όποιον κληρωθεί, νοιώθει μιάν ‘αλμύρα’, αλλά σύντομα θα ‘ξυνιστεί’ από την κριτική που θα του κάνουν όλοι αυτοί που δεν κληρώθηκαν, ιδίως αν αποτύχει…

   Ο θεσμός της ‘κληρώσεως’ μοιάζει με άρνηση της δημοκρατίας, αφού αφήνουμε κάτι ‘στην τύχη’. Κι όμως είναι ένας σοφός θεσμός.
  Στην Αρχαία Αθήνα οι μισοί -περίπου- άρχοντες  έβγαιναν με κλήρωση!!  Όχι -βέβαια- από όλο το λαό, αλλά από τους Αθηναίους Πολίτες!!.   Στη σύγχρονη Ελλάδα  ο θεσμός αυτός επιβιώνει  στους Κληρωτούς Λαϊκούς Δικαστές σε μερικά δικαστήρια.

 ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΣ
 Οι αρχαίοι ήταν σοφοί και εφευρετικοί, όχι μόνο στο να λειτουργεί σωστά η δημοκρατία, αλλά και στο να την προστατέψουν από τυχόν τύραννους, δικτάτορες, μονάρχες, κλπ.  Ήξεραν πως πάντα υπάρχει ο κίνδυνος κάποιος ηγέτης να καταλύσει την δημοκρατία, την οποία είχαν κατακτήσει με τόσους αγώνες, θυσίες και πολύ αίμα...
  Γι’ αυτό και  επί Κλεισθένους , -(αυτός που εδραίωσε την δημοκρατία)-,  αποφάσισαν κάθε χρόνο να διώχνουν -(να εξορίζουν)- απ’ την πόλη, αυτόν που ήταν πιο επικίνδυνος να γίνει λαοπλάνος και δημαγωγός, έστω κι αν αυτός ήταν απλώς πολύ αγαπητός ή πολύ χαρισματικός, έστω κι αν ήταν ο καλύτερος πολίτης!!!!!
  Αυτό σήμερα μας φαίνεται εντελώς παράλογο, κι όμως είναι πολύ φρόνιμο, έστω κι αν ‘καίει’ λίγο, σαν το πιπέρι, (που δίνει -όμως- γεύση στο φαγητό)...
 Δημοκρατία σημαίνει να φοβάται ο κάθε ισχυρός πολιτικός πως θα εξοριστεί. Γιατί σε κάθε μεγάλο ηγέτη   -αλλά και στον καθένα μας- , κρύβεται το μικρόβιο του τύραννου, του δικτάτορα.
  Οι αρχαίοι Αθηναίοι εξοστράκισαν πολλούς άξιους: τον δίκαιο Αριστείδη (πολέμησε στη μάχη του Μαραθώνα ως στρατηγός και εξελέγη Άρχων της Αθήνας) , τον Κίμωνα  (μέγα πολιτικό και στρατηγό) , τον Θεμιστοκλή ( πολιτικό και στρατηγό, πρωτεργάτη στη ναυμαχία της Σαλαμίνας ), και άλλους…

  Το νόημα της θυσίας του Σωκράτη
 Ο Σωκράτης ήταν ένας απλός ‘αγράμματος’ λαϊκός τύπος, δεν έγραψε κανένα βιβλίο, όμως  επηρέασε  την  φιλοσοφία σε  τόσο  μεγάλο  βαθμό, ώστε σήμερα να θεωρείται  παγκοσμίως  ο   π ι ο   σ η μ α ν τ ι κ ό ς    Έ λ λ η ν α ς !...
  Ήταν μέγας δημοκράτης, όμως στα χρόνια του η δημοκρατία είχε εκφυλιστεί, και έμοιαζε με οχλοκρατία. Επίτηδες ειρωνεύτηκε τους δικαστές του για να τον καταδικάσουν, και να καταλάβουν αργότερα το λάθος τους. Αυτοεξοστρακίστηκε…
 Όλοι θεωρούμε πως αδίκως καταδίκασαν σε θάνατο τον Σωκράτη οι Αρχαίοι Αθηναίοι.    Κι όμως η αλήθεια είναι κάπως διαφορετική…

  Από φιλοσοφικής απόψεως, η απόφαση που πήραν οι Λαϊκοί κληρωτοί Δικαστές εναντίον του Σωκράτη ήταν σωστή!! Ήταν μια θυσία στο βωμό της ιερής Δημοκρατίας!
 Πρώτον, ο ίδιος ο Σωκράτης τους προκάλεσε με την ειρωνεία του για να τον καταδικάσουν, άρα ακολούθησαν αυτό που ήθελε αυτός.  
 Και δεύτερον, ακόμα κι αν -σπανίως- κάνουν λάθος  οι λαϊκές συνελεύσεις, πρέπει να γίνονται σεβαστά τα ψηφίσματά τους. Η Δημοκρατία της Πόλης είναι  ανώτερη από τη ζωή ακόμα και του καλύτερου πολίτη. Όλοι οι ‘μεγάλοι’ πρέπει να έχουν συνεχώς τον φόβο του λαού. Κ α ν ε ί ς   π ο τ έ  ν α   μ η ν   κ α τ α λ ύ σ ε ι   τη  Δ η μ ο κ ρ α τ ί α!
  Βέβαια, ο Σωκράτης δεν ήταν κίνδυνος για το πολίτευμα.. Οι Αθηναίοι μετάνοιωσαν αμέσως για την απόφασή τους, τιμώρησαν τους 3 κατηγόρους του (2 με εξορία, έναν με θάνατο) και έστησαν άγαλμα του Σωκράτη. Να το μεγαλείο της Δημοκρατίας!
 --Ο Σωκράτης καλά έκανε και σεβάστηκε το λάθος νόμο των πολλών. Για να μας δείξει πως εμείς σήμερα πρέπει να αντιδράσουμε στους λάθος νόμους της ολιγαρχίας.

                          η κλήρωση και ο εξωστρακισμός σήμερα!!
  Για να επαναφέρουμε την άμεση δημοκρατία στις μέρες μας, πρέπει να έχουμε εναλλαγή των αρχόντων με συχνές εκλογές,  κληρώσεις και  εξοστρακισμούς...
  -Αλλά αυτό πρέπει να ξεκινήσει από την καθημερινή ζωή:
 ● -Ο λόγος πρέπει να εναλλάσσεται σε κάθε παρέα, να μην αφήνουμε να μιλάει κάποιος πολύ. Πρέπει να δίνουμε τη ‘σκυτάλη’ σε άλλον, να τον δοκιμάσουμε να αναλάβει μια υπεύθυνη θέση, να αναλάβει ευθύνες, μόνον έτσι θα ωριμάσει .
  -Πρέπει να αφήνουμε και την τύχη να αποφασίσει, όταν υπάρχει διχογνωμία σε ένα θέμα. Έτσι, θα μάθουμε  να μην αποφασίζουμε για όλα, η πολλή δημοκρατία βλάπτει. Ακόμα κι αν κληρωθεί κάποιος ανίκανος, ας παραιτηθεί, δεν είναι ντροπή.
 ● -Και τέλος, πρέπει να ‘εξοστρακίζουμε’ όποιον κάνει τον ‘ξερόλα’, όποιον έχει πολύ δυναμική προσωπικότητα, όποιον μιλάει πολύ με ρητορικό ‘λέγειν’,  όποιον -γενικώς- καταπατά την δημοκρατία σε παρέες- συλλόγους- χώρους εργασίας- δήμους- κόμματα.
 -- Όταν μιλάει κάποιος πάνω από 2-3 λεπτά κόφτον!, μην τον αφήνεις άλλο.
 --Όταν ένας τα έχει καλά με όλους , αυτό πρέπει να μας ανησυχεί.
 --Όταν όλοι λένε καλά λόγια για έναν,  είναι κι αυτό  επικίνδυνο.
 -- Όταν ένας κάθεται σε μια διοικητική θέση για πολύ καιρό, πρέπει γρήγορα να αντικατασταθεί, ακόμα κι αν είναι πετυχημένος!. Ας δώσει την ευκαιρία σε άλλους να αποκτήσουν εμπειρίες.  Στη Δημοκρατία ουδείς αναντικατάστατος.
 ----Αν υπήρχε παγκοσμίως ο θεσμός του εξοστρακισμού, δεν θα είχαν λάβει την εξουσία ούτε ο Χίτλερ, ούτε ο Στάλιν, ούτε ο Καντάφι, ούτε ο Χομεϊνί, ούτε ο Μεταξάς, ούτε ο Παπαδόπουλος.  Αλλά ούτε και όλοι οι άλλοι μικροί δικτάτορες σαν αυτούς που κυβερνούν σήμερα όλες τις χώρες της γης!!!  Όλοι τους θέλουν εξοστρακισμό!.. Σίγουρα είναι πολύ χειρότεροι απ’ τον Αγιο Σωκράτη!.

  Αλλά ας σταματήσουμε την πολυλογία γιατί θα μας εξοστρακίσουνε, και θάχουνε και δίκιο…                   antoniosantonopouloskyparissia.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου