theodoroskollias@gmail.com // 6946520823
Aλήθεια ποιος φταίει για την κατάντια της χώρας μας;

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014

Η "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΗΛΕΙΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΩΝΥΜΟ Π..Δ. [ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΥΠΑΡΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ]

      
Επισημάνσεις και προτάσεις από την
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΗΛΕΙΑΣ»
για το υπό διαβούλευση Προεδρικό Διάταγμα του ΥΠΕΚΑ
σχετικά με
την προστασία των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών
«GR2330005 Θίνες και παραλιακό δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιάς, Κακόβατος
«GR2330008 Θαλάσσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο–Κυπαρισσία»
GR2550005 Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι-Κυπαρισσία)


   Η Περιβαλλοντική Δράση Ηλείας, αφού μελέτησε προσεκτικά και συζήτησε διεξοδικά το σχέδιο  προεδρικού διατάγματος με επιστήμονες αλλά και με απλούς πολίτες,  κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα και προτάσεις:
1.    Εκτιμούμε ως απόλυτα θετική την ανακήρυξη της περιοχής ως προστατευόμενη γιατί  περιλαμβάνει τρεις περιοχές Natura και έως τώρα βρισκόταν στο έλεος της αυθαιρεσίας και της εγκατάλειψης. Αναμέναμε όμως την ανακήρυξή της ως Εθνικό Πάρκο Κυπαρισσιακού Κόλπου και όχι ως Περιφερειακό, αφού η έκταση και η σπουδαιότητα της περιοχής με βάση το νόμο της βιοποικιλότητας (Ν. 3937/11) που ορίζει τις κατηγορίες των προστατευόμενων περιοχών, δικαιολογεί τον όρο «Εθνικό».
2.    Θεωρούμε πολύ βασική τη βιωσιμότητα του όλου εγχειρήματος  γι’ αυτό προτείνουμε να υπάρξουν περισσότερες εγγυήσεις για την εξασφάλιση των προβλεπόμενων πόρων. Σ’αυτό το βασικό θέμα της εξασφαλισμένης λειτουργίας και εφαρμογής του Π.Δ. από τον φορέα διαχείρισης συγκλίνουμε με την άποψη που εξέφρασε δημοσίως η Πρόεδρος της  Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
3.    Είμαστε αντίθετοι  εν τούτοις με την ανακήρυξη   της  περιοχής  οικοανάπτυξης  ΠΟΙΚ-4α  («αγροτικές εκτάσεις και ιδιοκτησίες μεταξύ των ΠΠΦ από Νέδα έως Βουνάκι») όπου σύμφωνα με το γεωλογικό χάρτη της  Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης   χαρακτηρίζεται ως άμμος και αμμοθίνες.  Απαιτείται η επανεξέταση  του χαρακτηρισμού  και η αποκατάσταση του οικοσυστήματος, ακόμα περισσότερο διότι αποτελεί την κύρια περιοχή της ωοτοκίας της θαλάσσιας  χελώνας Caretta-caretta
4.    Να επιταχυνθεί η κτηματογράφηση της περιοχής αναφοράς, και αν αυτό δεν είναι εφικτό,  επιβάλλεται  να γίνεται  απαιτητός  ο  έλεγχος  τίτλων  κτήσεως - πριν την έκδοση άδειας δόμησης.
5.    Επιπλέον, στις εκτάσεις της πρώην λίμνης Αγουλινίτσας  που περιλαμβάνονται στο Π.Δ., πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε να αποκλειστεί οποιαδήποτε παραχώρηση για οικιστικούς σκοπούς. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η προοπτική μερικού επαναπλημμυρισμού κατόπιν εκτίμησης του φορέα.
6.    Επικροτούμε την κατεδάφιση και απομάκρυνση κάθε παράνομης  κατασκευής και εγκατάστασης εντός των εκτάσεων που χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Προστασίας της Φύσης.
7.    Για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος επιβάλλεται  η παύση της διοχέτευσης των  αρδεύσιμων στραγγιστικών υδάτων  αντλιοστασίου  Ε2  Επιταλίου. Είναι απαραίτητη η συγκέντρωση  και η επαναχρησιμοποίηση των  υδάτων  αυτών μέσω  των ταμιευτήρων  των αρδευτικών αντλιοστασίων της  περιοχής.
8.    Εκτιμούμε ότι οι απαγορευτικοί όροι στις θέσεις «σταθεροποιημένες θίνες με δασική βλάστηση» (ΠΠΦ-2) και «σταθεροποιημένες θίνες και εκτάσεις με δασική βλάστηση»  (ΠΠΦ-4) είναι εξαιρετικά αυστηροί,  αφού επιτρέπουν μόνο την οργανωμένη ομαδική πρόσβαση και απαγορεύουν την εξατομικευμένη επίσκεψη (άρθρο 3, Α παρ. 4 & 7)  παρότι στο Π.Δ. επισημαίνεται  η επιδίωξη  αρμονίας μεταξύ φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
9.    Ζητάμε ακόμα,  να επιτρέπεται η ιππασία στις ΠΠΦ-2 και ΠΠΦ-4. Επίσης, να επιτρέπεται η ιππασία  υπό όρους (σάκος αφόδευσης ή υποχρέωση περισυλλογής περιττωμάτων) στις  περιοχές Προστασίας της Φύσης «Αμμοθίνες και παράκτια ζώνη Αλφειού–Νέδας» (ΠΠΦ-1) και «Αμμοθίνες και παράκτια ζώνη Νέδας– Κυπαρισσίας» (ΠΠΦ-3) εκτός περιόδου ωοτοκίας της θαλάσσιας  χελώνας Caretta-caretta (αρθ. 3, παρ. 8. & αρθ. 3, 2.1. παρ. 5). Ενώ, κατά την περίοδο ωοτοκίας  ζητάμε να επιτρέπεται η ιππασία  από τη ανατολή έως την δύση του ηλίου, τουλάχιστον στην ΠΠΦ-1.
10. Προτείνουμε ανάμεσα στην Περιοχή Οικοανάπτυξης  Επιταλίου και στην επόμενη περιοχή Οικοανάπτυξης  Ζαχάρως και συγκεκριμένα στην παραλία  Σαμικού να προβλέπεται μια θέση  υπερυψωμένης  λυόμενης  ξύλινης  κατασκευής για χρήση ναυαγοσωστικού σταθμού και αναψυκτηρίου μικρής κλίμακας για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Στην ίδια  θέση προτείνουμε να προβλέπονται σε ελεγχόμενη και περιορισμένη έκταση οικολογικές ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι λόγοι για τους οποίους υποστηρίζουμε τις προτάσεις αυτές είναι:
            α) Η απόσταση μεταξύ Επιταλίου  και  Ζαχάρως είναι πολύ μεγάλη.
 β) Στην περιοχή υφίσταται  ήδη ασφαλτοστρωμένη πρόσβαση.
            γ) Η επισκεψιμότητα  είναι μεγάλη.
            δ) Στη περιοχή λειτουργούν πρόχειρες καντίνες.
 ε) Η συγκεκριμένη θέση ανήκει στην περιοχή «Αμμοθίνες και παράκτια ζώνη Αλφειού-Νέδας» (ΠΠΦ -1) όπου η ωοτοκία της θαλάσσιας  χελώνας Caretta-caretta περιορίζεται   στο 13%.
11. Ελλείψει ολοκληρωμένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και λόγω της σπουδαιότητας και μοναδικότητας των Περιοχών Προστασίας της Φύσης (ΠΠΦ) επιβάλλεται να προβλέπεται η ανακύκλωση – ανάκτηση των απορριμμάτων σε «ρεύματα», σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία διαφοροποιεί το υπάρχον ανεξέλεγκτο καθεστώς  από 1/1/2015.
12. Προτείνουμε οι κάδοι περισυλλογής απορριμμάτων να τοποθετούνται σε  διακριτικές θέσεις συνάθροισης επισκεπτών και όχι κατά μήκος της παραλίας προσβάλλοντας την αισθητική του τοπίου , αφού ο κάθε επισκέπτης μετά και από εθελοντικές προσπάθειες ενημέρωσης δύναται να σέβεται και να παίρνει μαζί του τα απορρίμματά του.    
13. Όσον αφορά στη σύσταση του Φορέα  Διαχείρισης κρίνουμε απαραίτητο τη συμμετοχή δύο εκπροσώπων από δύο  Περιβαλλοντικές Οργανώσεις  Εθνικής Εμβέλειας  και όχι από μία όπως προβλέπεται.
14. Στο Φορέα Διαχείρισης δεν προβλέπεται προσωπικό φύλαξης. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να ορίζεται μαζί με το λοιπό προσωπικό.
15. Στις Μεταβατικές Διατάξεις  δεν ορίζεται πότε θα συσταθεί ο Φορέας Διαχείρισης, γεγονός  που προκαλεί προβληματισμό και ανησυχία. Επίσης δεν προβλέπεται προσωπικό φύλαξης από τη Διεύθυνση ΠΕΧΩΣ της οικίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
16. Τέλος, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης προτείνουμε να υπάρχει εκπρόσωπος και από δεύτερη περιβαλλοντική οργάνωση εθνικής εμβέλειας και όχι από μία όπως προβλέπεται.

Για την Περιβαλλοντική Δράση Ηλείας

Η Πρόεδρος                                         Η Γραμματέας

Γαλανοπούλου Πηνελόπη                  Κρεστενίτη Ρεβέκα         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου