theodoroskollias@gmail.com // 6946520823
Aλήθεια ποιος φταίει για την κατάντια της χώρας μας;

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΖ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ.

      Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
     
Εδώ και δυόμισι  χρόνια περίπου, συγκεκριμένα στις 11-11-15 κρούαμε τον κώδωνα ότι η ΔΕΥΑΖ δεν είναι βιώσιμη και ο κίνδυνος να κλείσει είναι μεγάλος (κλικ ΕΔΩ). Η δημοτική αρχή έκρινε καλό και για την ίδια την επιχείρηση αλλά και για τους δημότες η ΔΕΥΑΖ να ενσωματωθεί στο δήμο. Εδώ δεν εξετάζουμε εάν έχει ή όχι δίκιο....
     Για αυτό τον λόγο έλαβε χώρα επείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (Δ.Σ) στις 29-12-17 και αποφάσισε τη λύση της δημοτικής επιχείρησης και την ενσωμάτωση  της. Όπως δε όφειλε έστειλε την υπ΄αριθμ. 288/2017  απόφαση  του Δ.Σ  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προς τελική έγκριση.
 Όμως στις 25-1-18 ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Κώστας Αλεξανδρόπουλος, όπως είχε το δικαίωμα, έκανε προσφυγή κατά της απόφασης του δήμου με αποτέλεσμα η απόφαση να ακυρωθεί από την ίδια την Αποκέντρωση, που είναι η ελέγχουσα αρχή.    
    Διαβάστε τους λόγους που η προσφυγή έγινε δεκτή:
  • Την στιγμή που λήφθηκε η απόφαση από το Δ.Σ δεν υπήρχε απαρτία, καθότι επί συνόλου είκοσι ενός (21) δημοτικών συμβούλων ήταν παρόντες εννέα(9), απόντες έντεκα(11) και ένας (1) σε αργία (1)
  • Για το συγκεκριμένο θέμα είχαν προσκληθεί και ψήφισαν και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, χωρίς να έχουν αυτό το δικαίωμα. (2)
   Μα είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα; Δεν είναι ανεπίτρεπτος τέτοιος αξιομακάριστος νήδυμος;
   Αλήθεια τι κάνει ο νομικός σύμβουλος αλλά και ο πρόεδρος του Δ.Σ. που πρέπει να μαθαίνει το κάθε τι σχετικό με την λειτουργία; 
   Οι σχετικές διατάξεις του νόμου [ Άρθρο 11, παράγρ. 1 του Ν.4483/17] που διέπουν την περίπτωση της λύσης των ΔΕΥΑ καθορίζουν ότι: 
     Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) λύονται με απόφαση του οικείου ή των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, η οποία λαμβάνεται με ενισχυμένη πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των μελών τους και πράξη του Συντονιστή ή του ασκούντως καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκηστης, που δημοσιεύεται στην Εφημ. της Κυβερνήσεως.
          Εμείς με την παρούσα ανάρτηση δεν κρίνουμε εάν είναι σωστή η λύση και η ενσωμάτωση της ΔΕΥΑΖ στον δήμο αλλά απορούμε και αναλογιζόμαστε το μέγεθος της λανθασμένης εφαρμογής του νόμου στη διαδικαστική λειτουργία  του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη αποφάσεων όταν η όλη διαδικασία καθορίζεται επακριβώς από τις κείμενες διατάξεις. Μάλιστα μια ανάλογη τέτοια ανεπίτρεπτη περίπτωση υπήρξε τώρα τελευταία με την ακύρωση της απόφασης για την ίδρυση από τον δήμο εταιρείας ειδικού σκοπού για τα κόκκινα δάνεια. (κλικ ΕΔΩ)

(1) Στη συνέχεια προσμετρήθηκαν ως παρόντες και οι πέντε (5) σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης, οι οποίοι βρίσκονταν τη στιγμή της καταμέτρησης εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων, οπότε δεν συμμετείχαν στη συζήτηση και συνεπώς λανθασμένα προσμετρήθηκαν στη διαπίστωση απαρτίας.
(2)   Πότε ψηφίζουν και οι πρόεδροι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων καθορίζεται από το νόμο 3852/10(άρθρο 67, παράγραφος 8: " Στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου προσκαλούνται οι πρόεδροι των τοπικών και δημοτικών και κοινοτήτων, καθώς και ο εκπρόσωπός της τοπικής κοινότητας, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ειδικά θέματα, που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες. Για τα θέματα αυτά, τα ανωτέρω πρόσωπα μετέχουν στη συζήτηση με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη πρόσκλησης, η σχετική απόφαση του δ.σ. είναι άκυρη ......

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου