theodoroskollias@gmail.com // 6946520823
Aλήθεια ποιος φταίει για την κατάντια της χώρας μας;

Δευτέρα 9 Απριλίου 2012

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ; ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ ΜΕ ΤΗ SUGARTOWN; ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΟΤΑΝ ΟΛΟΙ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ;

Τελικά είναι φως φανάρι το πράγμα! Ότι και να προσπαθεί να κάνει ο Δήμος έρχεται η εποπτεύουσα αρχή, η Περιφέρεια και το ακυρώνει. Δεν εξηγείται αλλιώς. Υπάρχει δάκτυλος και μάλιστα ο μεσαίος. Πάει στο διάτανο δεν έφθανε αυτό, τώρα πλέον κάνουν ενστάσεις στις αποφάσεις του Δ.Σ και οι ίδιοι οι αντιδήμαρχοι. Ο κ. Κρανίτης π.χ. εκ Ζούρτσης ορμώμενος αιτούται από την Περιφέρεια ακύρωση απόφασης του ΔΣ για πλασματική ψηφοφορία.{1} Το παράδοξο του θέματος στην προκειμένη περίπτωση είναι που πιστεύει ο ίδιος ότι οφείλεται σε λάθος και έγινε εκ παραδρομής. Την περίπτωση να έγινε εκ προτροπής δεν την εξετάζει καθόλου.Αν και είναι η πλέον πιθανή 99,99%. 
Ένα λοιπόν από τα μεγαλύτερα προβλήματα ή καλύτερα μπόμπες, σκάνδαλα στο δήμο είναι το Δημοτικό περίπτερο στον Μπισχινόκαμπο.  Ο κύριος που το έχει μισθώσει και εκμεταλλεύεται την επιχείρηση, όπως μαθαίνουμε οφείλει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό για το ενοίκιο στο δήμο. Χρωστάει ολόκληρο το 2010, το 2011 και φέτος. Πρόκειται περί μεγάλου ποσού που περίπου φθάνει  μαζί με τα νόμιμα πρόστιμα τις 50.000 ευρώ. Εκτός από αυτό όμως υπάρχει και μια άλλη σοβαρή παράβαση, η όλη εγκατάσταση παίρνει  ηλεκτρικό ρεύμα από το δίκτυο του δήμου. Άκουσον, άκουσον ... αγυρτεία άλλου επιπέδου {2} και {3} Έχει και συνέχεια το θέμα. Παρά ταύτα λοιπόν στις 20-9-11 έγινε αίτηση στο δήμο από τον λεγάμενο να μειωθεί το ενοίκιο, για την οποία υπήρξε η 392/2011 θετική απόφαση από την από την δημοτική αρχή και και στις 20-3-2011 έγινε σχετικό έγγραφο στην Περιφέρεια. Όμως η Περιφέρεια με την 24687/1074/4-4-2012 (Διαύγεια ΑΔΑ:Β4ΩΕΟΡ1Φ-ΨΕΦ) απόφαση, την ακύρωσε για το λόγο ότι είναι ασαφής και αναιτιολόγητη
Τα υπόλοιπα, συμπεράσματα και συμπαρομαρτούντα δικά σας...... Τα συναλλακτικά ήθη δικά τους!!!!!

{1} Γι αυτή την "ανταρσία" θα υπάρξει λεπτομερής ανάρτηση το αργότερο μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη. 
{2} Να δούμε πότε θα ληφθούν μέτρα εκτός εάν οι λεβέντες του Δήμου προσμένουν να έρθει το καλοκαίρι, ο Αύγουστος ....που είναι παχιές οι μύγες; Αλί και τρισαλί......

{3}      Από την Μείζονα Αντιπολίτευση/ Κώστας Αλεξανδρόπουλος έχουμε το παρακάτω έγγραφο φωτιά/καταγγελία/διαμαρτυρίΑ που κατατέθηκε στο Δήμο Ζαχάρως στις 28-12-11     
                                              ΥΠΟΜΝΗΜΑ
                                  που κατατέθηκε στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ της συνεδρίασης
της 28ης Δεκεμβρίου 2011
 ΘΕΜΑ:           «Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το υπ' αριθμό 6 θέμα της Ημερήσιας Διάταξης»
Σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη της 28ης Δεκεμβρίου έχει τεθεί προς συζήτηση  το 6ο θέμα που αναφέρεται στα «Μισθώματα Δημοτικού Περιπτέρου Σχίνων - αίτημα για μείωση μισθωμάτων και προσαυξήσεων».
Επί του θέματος αυτού, αφού εξετάσαμε έγγραφα που αφορούν
στο Δημοτικό Περίπτερο, φέρουμε σε γνώση των δημοτικών συμβούλων, όλων των παρατάξεων, τα ακόλουθα:
1ον      Στις 13-04-2005 ο Δήμαρχος Ζαχάρως έθεσε σε πλειοδοτική, προφορική δημοπρασία την εκμίσθωση του τουριστικού περιπτέρου στο Δ.Δ. Σχίνων (Μπισχινόκαμπο). (ΣΥΝ. 1)
2ον      Στις 5-05-2005 υπογράφηκε ΣΥΜΦΩΝΙΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ μεταξύ του Δήμαρχου και του μισθωτή Π. Φερλέ και το μίσθωμα συμφωνήθηκε στα 11.500 ευρώ, ενώ προβλέπονταν μετά το πρώτο έτος και ετήσια αύξηση 10%. (ΣΥΝ. 2)
3ον      Στις 7-12-2007 το αρμόδιο δημοτικό γραφείο έθεσε υπόψη της Δημαρχιακής Επιτροπής αίτηση του μισθωτή Π. Φερλέ για την «προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος ψαροταβέρνα-καφέ μπαρ στην παραλία Σχίνων», με την υπόδειξη να εξετασθούν και ελεγχθούν τα τοπογραφικά σχέδια κ.λπ. από τον μηχανικό του Δήμου. Ο μηχανικός του Δήμου αφού εξέτασε τα δικαιολογητικά, επί του ανωτέρω εγγράφου σημείωσε τα ακόλουθα:
α.         Δεν υπάρχει έγγραφο χρήσεων γης από το Πολεοδομικό γραφείο Ζαχάρως.
β.         Για το εν λόγω κτίριο δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, ούτε περιβαλλοντική αδειοδότηση.
γ.         Ο χώρος όπου βρίσκεται το κτίριο είναι σε περιοχή ΖΟΕ β1 και natura         και οποιαδήποτε κατασκευή απαιτεί έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία ΥΠΕΧΩΔΕ.
δ.         Υπάρχει με απόφαση κ. Νομάρχη εξαίρεση από κατεδάφιση που όμως δεν νομιμοποιεί το κτίσμα.
ε.         Δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία αν το κτίσμα ευρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός του παραχωρημένου χώρου των τεσσάρων στρεμμάτων. (ΣΥΝ. 3)
4ον      Στις 11-12-2007 η Δημαρχιακή Επιτροπή παραβλέποντας τις επιση-μάνσεις των αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου για τις παραλήψεις και στην ουσία ελλιπέστατη αίτηση του Π. Φερλέ, μετά από θετική εισήγηση του Πρόεδρου της, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε να εγκρίνει την «προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος ψαροταβέρνα-καφέ μπαρ στην παραλία Σχίνων» του Π. Φερλέ. (ΣΥΝ. 4)
5ον      Στις 10-06-2008 ο νομάρχης Ηλείας επιστρέφει τα δικαιολογητικά χορήγησης αδείας με την επισήμανση  ότι:
«τα σχεδιαγράμματα θα πρέπει να φέρουν έγκριση της Πολεοδομίας με σύμφωνη βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης για κατάστημα εστίασης και αναψυχής». (ΣΥΝ. 5)
6ον      Στις 19-06-2008 ο Δήμαρχος αποφάσισε την «χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος ψαροταβέρνα-καφέ μπαρ στην παραλία Σχίνων» του Π. Φερλέ. (ΣΥΝ. 6)       
7ον      Στις 19-06-2008 ο Δήμαρχος χορήγησε «άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος» του Π. Φερλέ. (ΣΥΝ. 7)
8ον      Στις 8-07-2011 η ΔΕΗ κατήγγειλε εγγράφως στη ΔΕΥΑ Ζαχάρως την «αυθαίρετη επέκταση της εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης» του αντλιοστασίου ύδρευσης που ηλεκτροδοτείται με τα στοιχεία ΔΕΗ/Α.Ε.: 33034685-03 και βρίσκεται στο Δ.Δ. Σχίνων. Καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τη ΔΕΥΑ ότι «από το παραπάνω ακίνητο ηλεκτροδοτείτε παραπλήσιο κτήριο το οποίο χρησιμοποιείται ως τουριστικό περίπτερο». (ΣΥΝ. 8)
9ον      Στις 17-08-2011 ετέθη εγγράφως υπόψη του Δημάρχου σχετικά με το Δημοτικό Τουριστικό Περίπτερο Σχίνων ότι: «μέχρι σήμερα (17-08-2011) ο μισθωτής δεν έχει καταβάλλει τα μισθώματα κανονικά, αφού μέχρι και το έτος 2009 που έχει πληρώσει, πλήρωνε το αρχικό μίσθωμα, χωρίς να υπολογίζονται και να πληρώνονται οι συμφωνηθείσες προσαυξήσεις».
            Σημειώνεται δε ότι το οφειλόμενο ποσό ανέρχεται σε 38.020,50 ευρώ. Ενώ δεν έχουν υπολογισθεί τα οφειλόμενα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή του αρ. 23 της διακήρυξης, δηλαδή το πρόστιμο που ισούται με το 1/50 του ετησίου μισθώματος για κάθε ημέρα καθυστέρησης.
            Σημειωτέων ότι το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται με απλή απόφαση του Δημάρχου.
 Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και πριν τεθεί το 6ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης σε συζήτηση, παρακαλούμε να διευκρινιστούν από τον κύριο Δήμαρχο, τους αρμόδιους δημοτικούς υπαλλήλους και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ:
Α.        Αν, κατά την έκδοση της αριθ. 12/2008 με αριθ. πρ. 15363/07 «άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος» του Π. Φερλέ. (ΣΥΝ. 7)θεραπεύτηκε η έλλειψη «σχεδιαγράμματος εγκεκρι-μένου από την Πολεοδομία με σύμφωνη βεβαίωση χώρου κυρίας χρήσης για κατάστημα εστίασης και ψυχαγωγίας», που επισημαίνει με το έγγραφο αρ. πρ. 2699/10/06/2008 ο Νομάρχης Ηλείας, χωρίς το οποίο είναι προφανές ότι η εκδοθήσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας είναι παράνομη.
Β.        Τι έχει κάνει η ΔΕΥΑ μετά το αρ/ΗΜ:Φ485/2544/8.7.2011 έγγ/φο της ΔΕΗ.
            Να προσκομιστούν όλοι οι λογαριασμοί (από την έναρξη λειτουργίας του τουριστικού περιπτέρου Σχίνων το καλοκαίρι του 2005 έως και σήμερα) που έχουν πληρωθεί για το αντλιοστάσιο ύδρευσης που ηλεκτροδοτείται με τα στοιχεία ΔΕΗ/Α.Ε.: 33034685-03 και βρίσκεται στο Δ.Δ. Σχίνων. Που σύμφωνα με τη ΔΕΗ ηλεκτροδοτεί το παραπλήσιο κτίριο το οποίο χρησιμοποιείται ως τουριστικό περίπτερο.
Γ.         Να ενημερωθεί το Δ.Σ. σχετικά με τις οφειλές του μισθωτή Π. Φερλέ.
Δ.        Να ενημερωθεί το Δ.Σ. αν ο δήμαρχος έχει εφαρμόσει το άρθρο 23 της Διακήρυξης (αποφάσεις 57 και 84/2005 της Δημαρχιακής Επιτροπής).
Αν δεν παρασχεθούν οι ανωτέρω διευκρινίσεις είναι σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να συζητηθεί το 6ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφού, όπως προκύπτει από τα παραπάνω δημόσια έγγραφα, εγείρονται θέματα νομιμότητας, τόσο ως προς την λειτουργία του τουριστικού περιπτέρου (άδεια λειτουργίας), όσο και ως προς την οικονομική διαχείριση (καθυστερούμενα μισθώματα και πρόστιμα), αλλά και κατάχρηση δημοτικού χρήματος (παράνομη ηλεκτροδότηση του τουριστικού περιπτέρου).
Με την ευκαιρία αυτή παρακαλείται ο Δήμαρχος να ενημερώσει το Δ.Σ. σχετικά και με όλες τις ηλεκτροδοτήσεις της ΔΕΗ που αφορούν σε παραλιακές εγκαταστάσεις του Δήμου, δηλαδή τις καντίνες, κ.λπ. Στο όνομα ποιών έχουν ιδρυθεί οι ηλεκτρικές παροχές? ποιο διάστημα λειτουργούσαν και αν λειτουργούν ακόμη ? από ποιους και με ποιο τρόπο εξοφλούνται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί ? Αν η ΔΕΥΑ υδροδοτεί τις εγκαταστάσεις αυτές και ποιόν βαρύνουν οι δαπάνες?
Είναι σαφές ότι σήμερα δεν μπορούμε εμείς, με τις αποφάσεις που θα πάρουμε, να καλύψουμε τυχόν παρανομίες του παρελθόντος και να γίνουμε και εμείς συνένοχοι.
Επισημαίνουμε ότι αν δεν αναβληθεί το 6ο θέμα ώστε να παρασχεθούν οι ζητούμενες διευκρινίσεις, ακριβώς επειδή εγείρονται σοβαρότατα θέματα νομιμότητας που αφορούν δημοτικούς πόρους, είμαστε υποχρεωμένοι να προσφύγουμε σε κάθε αρμόδια διοικητική και δικαστική αρχή, ώστε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα του Δήμου.
                                                             Για την Μείζονα μειοψηφία
                                                           Κώστας Αλεξανδρόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου