theodoroskollias@gmail.com // 6946520823
Aλήθεια ποιος φταίει για την κατάντια της χώρας μας;

Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΖΑΧΑΡΩΣ {4}

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Σ.
1} Προ ημερήσειας διάταξης και άλλα σχετικά
2}Υπηρεσίες δήμου και Δ.Σ.
3}Περί συμβάσεων εργων, παροχής υπηρεσιών,
 προμήθειας προϊόντων


[Τονίζω πάλι :Όλα τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν έχουν κανέναν άλλο λόγο ή σκοπό παρά να συνεισφέρουν  στην πιο αποτελεσματική και δημοκρατική λειτουργία του Δ.Σ. Πρέπει δε να εκληφθούν  ότι εκφράζουν απλώς το ενδιαφέρον ενός ενεργού δημότη και μόνο,  χωρίς άλλες ερμηνείες και παρερμηνείες. 

1} Προ ημερήσειας διάταξης και άλλα σχετικά
           Από την αρχή το εν λόγω Δ.Σ της Παρασκευής δεν ξεκίνησε σωστά. Άρχισε η συνεδρίαση αμέσως με την ημερήσια διάταξη, αν και είχε κατατεθεί θέμα από τη δημοτική κοινότητα της Ζαχάρως, που  εκπροσωπούταν από τον Αριστείδη Ρουμελιώτη και αρκετούς άλλους δημότες {α}. Το θέμα έχει να κάνει με τις ακατάλληλες συνθήκες που έχουν επικρατήσει γύρω από τον βιολογικό της πόλης, λόγω της έντονης δυσοσμίας. 
Το άρθρο 4 "Λειτουργία του Δ.Σ." του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ αναφέρει ότι μετά την διαπιστωτική κατοχύρωση της απαρτίας, ακολουθούν τα θέματα προ ημερήσιας διάταξης, που είναι: 

  1. Ανακοίνωση κάθε εγγράφου που απευθύνεται στο Δ.Σ από τον πρόεδρο.
  2. Προτάσεις, ενημερώσεις ή ανακοινώσεις προς το Δ.Σ από το δήμαρχο.
  3. Εκφράζουν τις απόψεις, κάνουν προτάσεις, ζητούν πληροφορίες οι επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας,μετά δημοτικοί σύμβουλοι και οι συμμετέχοντες πρόεδροι κοινοτήτων ή εκρόσωποί τους όταν συζητούνται θέματα της κοινότητάς τους.
  4. Απαντά επί των προηγουμένων ή δημοτική αρχή (δήμαρχος, αντιδήμαρχοι) χωρίς διάλογο. {Για δε τα στοιχεία που που ζητήθηκαν από τη δημοτικά αρχή η προθεσμία είναι 1 μήνας)
Οι προτάσεις που τυχόν υποβλήθηκαν δεν επιτρέπεται να συζητηθούν εκτός εάν χαρακτηρισθούν ως κατεπείγον θέμα, οπότε η συζήτηση προηγείται των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι ένα οποιοδήποτε θέμα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης μετά από πρόταση του προέδρου Δ.Σ. ή του δημάρχου ή του επικεφαλής δημοτικής  παράταξης αποφασίσει το Δ.Σ. χωρίς συζήτηση ότι είναι επείγον, τότε μπαίνει προ ημερήσιας διάταξης.
Ο χρόνος των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης δεν μπορεί να ξεπερνά τη μια ώρα.
Τέλος ο Γραμματέας του Δ.Σ., πριν τη συνεδρίαση, εγγράφει τους υποψήφιους ομιλητές, είτε αυτοί είναι ειδικοί αγορητές ανά θέμα που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική δήλωσή τους είτε δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν. Έτσι με αυτό τον τρόπο υπάρχει μια ευταξία και δεν μιλά κανένας όποτε θέλει.

2}  Υπηρεσίες δήμου και Δημοτικό Συμβούλιο
       Το βασικό ερώτημα που τίθεται όταν έρχεται ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη με εισήγηση μιας υπηρεσίας του δήμου π.χ. της τεχνικής υπηρεσίας, είναι αν πρέπει να ψηφίζεται ως έχει ή να συζητείται κανονικά;Σίγουρα θα  υπερίσχυε η πρώτη με την προϋπόθεση όμως ότι οι υπηρεσίες του δήμου είναι ανεξάρτητες και αυτόνομες. Όμως τι γίνεται στην πράξη; Η τελική απόφαση δεν ανήκει στη δημοτική αρχή στα υπουργεία στην πολιτική αρχή; Όλες οι υπηρεσίες δεν πατρονάρονται από την εποπτεύουσα αρχή;Δυστυχώς αυτό που στην ουσία είναι χειραγώγηση, καθυπόταξη  του δημόσιου τομέα από την κηβέρνηση, το κόμμα είναι η μεγαλύτερη πληγή του Ελληνικού κράτους. Επομένως και στο δήμο η αντιπολίτευση πρεπει να διαλέγεται, να διαβουλεύεται, να ελέγχει, να αμφισβητεί ΠΑΝΤΟΤΕ. 
Αυτή η βασική υποχρέωση πηγάζει από τον ίδιο το θεσμό της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!!! 
  {α} Επί του θέματος που είναι σοβαρό θα αναφερθούμε σε επόμενη ανάρτησ. Πάντως ο Αριστείδης ήταν καταπληκτικός στη μικρή του παρουσίαση. Μια μικρή γεύση στο βίντεο....


ΤΟ {3} ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ, ΜΑΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ!!! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου