theodoroskollias@gmail.com // 6946520823
Aλήθεια ποιος φταίει για την κατάντια της χώρας μας;

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014

Δελτίο τύπου από τη χθεσινοβραδινή συνέντευξη της "Αντίστασης Πολιτών"

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


«Περιφερειακό Πάρκο Καϊάφα, Θινών Κυπαρισσίας»

Πώς μεθοδεύεται το ξεπούλημα της προστατευόμενης περιοχής

Η περιοχή του Καϊάφα, Θινών Κυπαρισσίας και της θαλάσσιας περιοχής του Κυπαρισσιακού Κόλπου αποτελεί ένα σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα των υγροτόπων της Δυτικής Ελλάδας, με ένα σπάνιο συνδυασμό δέλτα ποταμών, παράκτιων δασών, αμμοθινών, λιμναίων και υγροτοπικών εκτάσεων και θαλάσσιου οικοσυστήματος, με πλούσια πανίδα και χλωρίδα, που στην έκτασή του υπάρχουν 3 περιοχές του δικτύου Natura 2000.
Η Πολιτεία μετά από χρόνια αδιαφορίας και αδράνειας γι’ αυτή την περιοχή, έρχεται σήμερα, με ένα σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, που προωθεί με ταχύτητα fast-track το ΥΠΕΚΑ, να θεσπίσει μέτρα, με σκοπό την προώθηση συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, παραχωρώντας χρήσεις ασύμβατες με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, την περιβαλλοντική αξία και την αποτελεσματική προστασία της προστατευόμενης περιοχής.
Με βάση αυτές τις επιλογές, το σχέδιο δόθηκε σε “διαβούλευση”, μη δημόσια, -για ένα μήνα- μέσα στον Αύγουστο, την περίοδο μάλιστα που δεν είχαν αναλάβει οι νέες Δημοτικές και Περιφερειακές αρχές και δεν προλάβαιναν να γνωμοδοτήσουν οι απερχόμενες. Επιπλέον, αν και το σχέδιο θα έπρεπε να έχει ανακοινωθεί στους αρμόδιους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και να κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση, αυτό δεν έγινε, και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν έχει εκφράσει άποψη γι’ αυτό μέσω των οργάνων της.
Φαίνεται καθαρά πως η προτεραιότητα της κυβέρνησης για την περιοχή δεν είναι η επιλογή ενός αντικειμενικού σχεδιασμού μέτρων προστασίας, που θα ευνοεί την προστασία καθώς και την αειφορική ανάπτυξή της, αλλά η προώθηση αποσπασματικών ρυθμίσεων για την “αξιοποίηση” τμημάτων της.

Έτσι, η “αξιοποίηση” του δημόσιου ακινήτου της ΕΤΑΔ στον Καϊάφα, για τη δημιουργία ενός μεγάλου, πολυτελούς “πάρκου περιπέτειας“ -με πολύμορφες πολυτελείς ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, υδατοδρόμιο, μαρίνα σκαφών, πληθώρα εγκαταστάσεων για αναψυχή και αθλητικές δραστηριότητες και με σημαντικές επεμβάσεις-κατασκευές επί όλων των δικτύων υποδομής- στηρίζεται και ενδυναμώνεται μέσω φωτογραφικών ρυθμίσεων στο σχέδιο Π.Δ., που θεσμοθετούν μη ήπιες χρήσεις, σε μια περιοχή ιδιαίτερη, πολυποίκιλη και ευαίσθητη, τόσο από άποψη προστασίας και διαχείρισης των σημαντικών τύπων οικοτόπων και των ειδών της, όσο και από άποψη διατήρησης της ποικιλομορφίας του τοπίου, της φυσιογνωμίας, της αρχιτεκτονικής και της ιστορικής κληρονομιάς της.
Έτσι, προωθείται και η “αξιοποίηση” της στενής επιμήκους λωρίδας αμμοθινών από την Ελαία έως τον Αγιαννάκη, με τη δημιουργία περιοχής παραθεριστικής κατοικίας, πάνω στον δεύτερο πιο σημαντικό χώρο ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στη Μεσόγειο, ευνοώντας ιδιωτικά συμφέροντα και αδιαφορώντας για την καταστροφή ενός εξαιρετικού και ιδιαίτερα σπάνιου οικοσυστήματος αμμοθινών.

Η Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας θεωρεί ότι είναι επιβεβλημένο η περιοχή να προστατευτεί άμεσα, με την έκδοση ενός Προεδρικού Διατάγματος, όπου:
1.    H επιλογή χαρακτηρισμού των ζωνών προστασίας της περιοχής δεν θα να γίνεται με σκοπό την “παραχώρηση” χρήσεων για την προώθηση επενδυτικών σχεδίων, ασύμβατων με τον χαρακτήρα, την περιβαλλοντική αξία και την αποτελεσματική προστασία της περιοχής.
2.    Θα προστατεύεται αποτελεσματικά το σύνθετο και ιδιαίτερα ευαίσθητο παράκτιο περιβάλλον, οι οικότοποι, η χλωρίδα και η πανίδα του τόπου.
3.    Οι ρυθμίσεις θα είναι ξεκάθαρες, χωρίς εξαιρέσεις που αφήνουν περιθώρια για αυθαιρεσίες, για νομιμοποίηση υφιστάμενων χρήσεων και μη σύννομων παρεμβάσεων.
4.    Η περιοχή θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως Εθνικό Πάρκο, δηλαδή ως περιοχή σημαντική σε εθνικό επίπεδο, και όχι ως Περιφερειακό Πάρκο, λόγω της μεγάλης σημασίας της ύπαρξης και ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας (είδους που προστατεύεται από τη διεθνή και εθνική νομοθεσία).
5.    Οι ενιαίες ζώνες με λειτουργική ενότητα (όσον αφορά την παρουσία σημαντικών τύπων οικοτόπων και ειδών) θα πρέπει να χαρακτηρισθούν ως Περιοχές Προστασίας της Φύσης. Δεν θα πρέπει να ισχύσει ο κατακερματισμός των ζωνών προστασίας σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες- υποκατηγορίες, με μικρή έκταση και διαφορετικές χρήσεις, που έχει ως αποτέλεσμα να γειτνιάζουν ασύμβατες οικιστικές και λοιπές επιτρεπόμενες οχληρές χρήσεις με τον πυρήνα των προστατευόμενων περιοχών.
6.    Θα υπάρχει σαφής ορισμός ζωνών, των προστατευομένων αντικειμένων, που θα λειτουργούν ως ενότητες που θα προωθείται και θα ενισχύεται με κίνητρα η άσκηση ήπιων και περιβαλλοντικά φιλικών ασχολιών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την αειφορική ανάπτυξη της περιοχής, προς όφελος των κατοίκων της, του περιβάλλοντος και των επερχόμενων γενιών.
7.    Θα είναι θεσμοθετημένη η συνεργασία και η ενεργός συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιμελητηρίων και συλλόγων, για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας, την κατοχύρωση διακριτικών γνωρισμάτων - ονομασιών προέλευσης κλπ, με σκοπό την επιτάχυνση της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής.

Πιστεύουμε ότι πρέπει σήμερα να σταματήσει η προωθούμενη μεθόδευση για το ξεπούλημα της περιοχής, που βαπτίζεται σαν σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία της.

Πιστεύουμε ότι πρέπει σήμερα να πάρει θέση η τοπική κοινωνία και να εκφράσουν γνώμη οι ΟΤΑ της περιοχής -α’ και β’ βαθμού- μέσω των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου