theodoroskollias@gmail.com // 6946520823
Aλήθεια ποιος φταίει για την κατάντια της χώρας μας;

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016

η Βίβλος διαφωνεί για την καταγωγή του Ιησού !!!

       άλλα   ψ έ μ μ α τ α   λέει  ο  Ματθαίος  ,  άλλα  ο  Λουκάς !

     Όλος ο κόσμος ξέρει την λέξη B i b l e  ( προφέρεται: μπάιμπολ, μπάιμπλ) , που δηλώνει το Ευαγγέλιο, την Αγία Γραφή, την ‘Καινή Διαθήκη’, -μερικοί περιλαμβάνουν και την Παλαιά Διαθήκη-,  χωρίς να ξέρουν πως η λέξη αυτή, – η  β ί β λ ο ς -, είναι αρχαία ελληνική, και σημαίνει -απλά-  β ι β λ ί ο !!!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΕΥΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ
   Είναι η πρώτη λέξη που ξεκινά η Καινή Διαθήκη.  Για την ακρίβεια λέει: Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, απογόνου του Δαβίδ, απογόνου του Αβραάμ, κλπ., κλπ.  
Η σωστή μετάφραση είναι: βιβλίο καταγωγής του Ι. Χ.   =  γενεαλογικός κατάλογος.
 Μόνο ο Ματθαίος και ο Λουκάς αναφέρουν σχετικά με την καταγωγή του Ιησού.  Οι άλλοι δύο: Μάρκος και Ιωάννης, δεν λένε κουβέντα. Όμως όλοι οι συντάκτες των 4 ευαγγελίων παραδέχονται πως ο Ιησούς δεν ήταν γιός του Ιωσήφ, αλλά ήταν μόνο γιός της Μαρίας. Ο Ιωσήφ ήταν πατριός, όχι πατέρας.
 Άραγε, εξ αρχής είναι  λ ά θ ο ς   ο γενεαλογικός κατάλογος του Ιησού Χριστού… Πρόκειται για το γενεαλογικό δέντρο του Ιωσήφ...


 ΜΑΤΘΑΙΟΣ: (1:1-17) αναφέρει 3 επί δεκατέσσερις=42 γενεές, όμως αν αφαιρέσουμε τον Ιησού , ο αριθμός γίνεται 41. Αλλά ο Ματθαίος έχει κάνει ένα ακόμα λάθος:  η τρίτη φορά που λέει γενεές δεκατέσσαρες, τελικώς είναι 12!!!  (επαναλαμβάνει τον Ιεχονία) 
Η Καινή Διαθήκη ξεκινά με λάθος, ήδη από την πρώτη σελίδα της!. Είναι κάτι που δεν το ξέρουν ούτε θεολόγοι, ούτε δεσποτάδες, ούτε Πατριάρχες!!!


Αβραάμ - Ισαάκ- Ιακώβ- Ιούδας- Φαρές- Εσρώμ - Αράμ - Αμιναδάβ  - Ναασών - Σαλμών - Βοόζ  -  Ωβήδ - Ιεσσαί  - Δαυίδ .  (14)
Σολομώντας - Ροβοάμ - Αβιά – Ασά - Ιωσαφάτ- Ιωράμ- Οζίας- Ιωάθαμ - Άχαζ - Εζεκίας  - Μανασσής - Αμών - Ιωσίας - Ιεχονίας  (14)
Σαλαθιήλ – Ζοροβάβελ  -  Αβιούδ – Ελιακίμ – Αζώρ – Σαδώκ – Αχείμ – Ελιούδ - Ελεάζαρ -  Ματθάν -  Ιακώβ   και  Ιωσήφ ,  (12, και με το Χριστό 13)
 ο άντρας της Μαρίας. Από τη Μαρία γεννήθηκε ο Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός.

ΛΟΥΚΑΣ  : (3: 23-38), αναφέρει 77 προγόνους του Ιωσήφ, και φτάνει ως το Θεό, τον Ιεχωβά!!! Αλλά συμφωνεί με τον Ματθαίο μόνο σε 18 !!, και με διαφορετική σειρά! (τα έχουμε σημειώσει με κόκκινα γράμματα).  Δεν συμφωνούν ούτε στον πατέρα του Ιωσήφ: ο Ματθαίος λέει πως ήταν ο Ιακώβ, ο Λουκάς λέει πως τον ελέγανε Ηλί.

   Θεός -   Αδάμ  -  Σηθ  -   Ενώς  -   Καϊνάν  -  Μαλελεήλ - Ιάρεδ - Ενώχ  - Μαθουσάλας -  Λάμεχ – Νώε – Σημ -  Αρφαξάδ - Καϊνάν – Σαλά  -  Έβερ - Φάλεκ -Ραγαύ - Σερούχ - Ναχώρ- Θάρα

Αβραάμ - Ισαάκ - Ιακώβ - Ιούδας -Φαρές -Εσρώμ - Ιωράμ
Αράμ - Αμιναδάβ -Ναασών - Σαλμών - Βοόζ - Ωβήδ -Ιεσσαί - Δαβίδ

Ναθάν – Ματταθά – Μαϊνάν - Μελεά – Ελιακίμ – Ιωνάς - Ιωσήφ - Ιούδας -Συμεών- Λευί – Ματθάτ – Ιωρείμ - Ελιέζερ – Ιωσή - Ηρ – Ελμωδάμ – Κωσάμ - Αδδί- Μελχί - Νηρί - Σαλαθιήλ – Ζοροβάβελ - Ρησά – Ιωαννάν  -  Ιωδά – Ιωσήχ -  Σεμεΐ  -  Ματταθίας - Μαάθ - Ναγγαί - Εσλίμ - Ναούμ - Αμώς – Ματταθίας - Ιωσήφ - Ιαννάς - Μελχί - Λευί -  Ματθάν -  Ηλί  και  Ιωσήφ,   ο πατέρας -καθώς νόμιζαν-  του Χριστού., που όταν άρχισε το έργο του ήταν περίπου 30 χρόνων.
Παρατήρηση! ας προσέξουμε πως αναφέρουν μόνο άρρενες προγόνους, και μόνο από την πλευρά  του πατέρα, (δεν αναφέρουν ούτε γυναίκες, ούτε πατέρες γυναικών )


            Πώς ο Ηρ συνδέει Eυαγγέλιο και Πολιτεία του Πλάτωνος !!!!!!
  Σχεδόν κανείς δεν γνωρίζει πως ο Ηρ, γιός του Ιωσή, πρόγονος του Ιωσήφ, -σύμφωνα με το ευαγγέλιο του Λουκά-, αναφέρεται και σε ένα βιβλίο του Πλάτωνα!!! 
 Στην Πολιτεία (614Β) υπάρχει ένας μύθος όπου ο Ηρ αναστήθηκε 12 μέρες μετά το θάνατό του (!!!), και μετέφερε στους ανθρώπους για το τι συμβαίνει μετά το θάνατο ‘στον ‘κάτω κόσμο’   Στον  μύθο αυτό, -που μοιάζει με τις παραβολές του Χριστού- λέει (615 Α και 621 D) για  χ ι λ ι ε τ ή    π ο ρ ε ί α    τ ω ν   ψ υ χ ώ ν  , μετά το θάνατο (του σώματος), μέχρι να εμφανιστούν στους ‘δικαστές’ του ουρανού για να κριθούν, και να τους αποδοθεί αμοιβή αν ήταν καλοί , ή κόλαση (τιμωρία) αν ήταν κακοί...
   Μοιάζει απίστευτη αυτή η ομοιότητα ανάμεσα σε: Ευαγγέλιο και Πλάτωνα.
Ο Πλάτωνας, -αγαπημένος μαθητής του Σωκράτη-, αναφέρει τον μύθο του Ηρός.
Ο Ιωάννης, - αγαπημένος μαθητής του Χριστού- λέει  στην Αποκάλυψη (20:12-13) ,  -500 χρόνια μετά-, πως: τότε θα κριθούν  κατά τα έργα αυτών. Λέει επίσης για τα 1000 χρόνια που θα βασιλέψει ο Χριστός στη γη…’.   Είναι απλή σύμπτωση, ή επιρροή???

  Δυστυχώς οι χριστιανοί δεν κατάλαβαν ούτε την ‘χριστιανική ειρωνεία’, δηλαδή τις παραβολές του Ιησού περί κρίσεως κόσμου, όπου μιλούσε μεταφορικά, αλλά πολύ περισσότερο ούτε κατάλαβαν την ‘σωκρατική ειρωνεία’ του Πλάτωνα…

  Ποιά  είναι η καταγωγή του Ιησού?  Από πού κράταγε ‘η σκούφια του’?
 Δεν μπορούμε να ξέρουμε επακριβώς.   Έχουν περάσει 2 χιλιετίες. Αλλά μπορούμε με επιφύλαξη να ορίσουμε στο περίπου την καταγωγή του.
   Ύστερα από δεκάδες αναγνώσεις του ευαγγελίου, φαίνεται καθαρά η προσπάθεια που έκαναν οι συντάκτες της Καινής Διαθήκης  να δείξουν πως ο Ιησούς ήταν ο ‘Χριστός’, ο Μεσσίας, ο σωτήρας του Ισραήλ, για τον οποίο μιλούσαν οι αρχαίες γραφές και προφητείες, ήταν δηλαδή Ιουδαίος- Εβραίος. Αλλά το κάνουν άγαρμπα, και φαίνεται η προσπάθεια εξαπάτησης. Κλέβουν διαρκώς στοιχεία από την Παλαιά Διαθήκη. Από εκεί είναι παρμένο το γενεαλογικό δέντρο του Ιωσήφ , από το βιβλίο: ‘Α Χρονικών’ . 
  Όλα  όσα αναφέρει το ευαγγέλιο για την βρεφική και παιδική-12 ετών ηλικία του Χριστού είναι ψέμματα, που τα έπλασαν μετά οι παπάδες. Μόνο όσα έκανε ως ενήλικας , 30-31-32 ετών, μόνο αυτά (τα περισσότερα) είναι αληθινά.
   Ξέρουμε, -λοιπόν-, από τα ευαγγέλια, πως μιλούσε κυρίως Ελληνικά, και σπανίως Αραμαϊκά (αρχαία εβραϊκά) . Το ‘κατά Ιωάννην’ λέει πως:  η προφορά του, όπως και των μαθητών του, ήταν από τη Γαλιλαία, που ήταν ελληνόφωνη περιοχή, όπως και η Σαμάρεια. Ήταν Γαλιλαίος, αλλά ίσως να ήταν Ναζωραίος, από τη Ναζαρέτ.  Οι μαθητές του και φίλοι του, ήταν ελληνόφωνοι αλλά και Εβραίοι.
  Το πιο πιθανό  , ήταν εκ μητρός Εβραίος (Μαρία), και εκ πατρός Έλληνας -εθνικός. (Υπάρχουν ερευνητές που λένε πως το Ιησούς προέρχεται από το ελληνικό: Ιάσων.)  Αλλά επειδή η Μαριάμ έμεινε έγκυος χωρίς να έχει παντρευτεί, ‘παρθένα’,  δηλαδή ο Ιησούς ήταν ‘εξώγαμο’, γι’ αυτό βρήκε τον Ιωσήφ, με τον οποίο  έκανε άλλα 3 ή 4 παιδιά, αδελφούς και αδελφές αναφέρει το ευαγγέλιο, και εννοεί ετεροθαλείς.  
Αλλά κακώς συζητάμε όλα αυτά. Δεν έχει καμμία σημασία η καταγωγή του Ιησού. Ας ήτανε και κινέζος… Ας μας νοιάζει μόνο   τ ί   ε ί π εΑς εξετάσουμε με κριτικό πνεύμα, ποιά είναι σωστά, και ποιά -τυχόν- όχι.. Και όσα είναι σωστά,  να τα εφαρμόσουμε...
                                                   antoniosantonopouloskyparissia.blogspot.gr
 υστερόγραφο
 1. --Ο απλός λαός, αντιδρώντας από ένστικτο στην εβραϊκή-ιερατική επέμβαση που έχει γίνει στα ευαγγέλια,  χρησιμοποιεί τη φράση:  θα σε περάσω γενεές 14, με τη σημασία: θα σε βρίσω με τα χειρότερα λόγια…

 2. --Παρακαλείται ο αναγνώστης να εξακριβώσει την αλήθεια των ανωτέρω πληροφοριών. Είναι και μια ευκαιρία να διαβάσει  το Ευαγγέλιο , αλλά και την Πολιτεία του Πλάτωνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου